Browsing tag:

strateginen johtaminen


Tarkoitus Tulevaisuuden muistelu -treenin tarkoitus on saada ryhmä keskustelemaan muutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista sekä siitä, miten muutos saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Tavoitteena on tarkastella asioita positiivisessa valossa, mutta piilottelematta huolia ja ristiriitoja, joita asioihin saattaa liittyä. Treeni mahdollistaa myös sen, että jokainen saa tuoda näkemyksensä ja tunteensa esiin - oikeaa vastausta tulevaisuudesta ei ole.[...]

Read More

Organisaation kulttuurin muuttaminen on hidasta. Ilmapiirin muuttaminen on nopeampaa, mutta palautuu aina organisaation kulttuurin mukaiseksi. Jotta ihmisiä voi johtaa eteenpäin, tarvitaan Hybelsin mukaan kaksi pistettä. Piste A on nykyhetki, josta halutaan siirtyä pisteeseen B, joka on visio tulevasta. Yleensä halutaan maalata kirkas visio siitä mihin halutaan päästä. Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Ihmiset saattavat ostaa[...]

Read More

Asiakasportaat on klassinen mallinnus asiakkaiden erilaisista tasoista. Perusajatuksessa on viidenlaisia asiakkaita: Potentiaalinen asiakas Asiakas Kanta-asiakas Suosittelija-asiakas Vaikuttaja-asiakas Organisaatioissa helposti tyydytään tavalliseen asiakasvirtaan ja joidenkin kanta-asiakkaiden vaalimiseen. Suosittelijat ja vaikuttajat pystyvät kuitenkin tuomaan paljon lisää asiakasvirtaa jo pelkällä omalla läsnäolollaan. Miten sitten asiakasta viedään portaissa pidemmälle? Esimerkiksi uuden tuotteen voi lanseerata laittamalla sen nettisivuille myyntiin ja[...]

Read More

Miksi on voimakas kysymyssana, ja on harmillista että sitä uskalletaan aikuisiällä selvästi harvemmin kysyä. Lapsia havainnoidessa huomaat miten paljon  lapset käyttävät sanaa miksi. "Viisi kertaa miksi" on Toyotan tehtaalla alkujaan kehitetty ongelmanratkaisuprosessi, jota käytetään nykyään myös paljon lean-ajattelussa. Idea on kaikessa yksinkertaisuudessaan kysyä viisi kertaa miksi, jotta päästään ongelman juurisyille asti, esimerkiksi näin: Organisaation sairauspoissaolot[...]

Read More

Yritystoiminnan tulevaisuutta suunnitellessa on järkevää pitää mielessä yrityksen nykytila suhteessa tyypilliseen yrityksen elinkaareen. Organisaatioiden eri vaiheita voi kiteyttää tietysti monella tavalla, mutta tässä yhteydessä esitellään yksi.   Ensimmäinen vaihe on aloittaminen tai synnyttäminen. Tälle vaiheelle on ominaista pioneerimainen toiminta, negatiivisen kassavirran aiheuttamat kriisit ja johtajuuden puute. Luovuus on eteenpäinajava voima ja uusia tuotteita pilotoidaan useita[...]

Read More