Asiakasportaat on klassinen mallinnus asiakkaiden erilaisista tasoista. Perusajatuksessa on viidenlaisia asiakkaita:

  1. Potentiaalinen asiakas
  2. Asiakas
  3. Kanta-asiakas
  4. Suosittelija-asiakas
  5. Vaikuttaja-asiakas

Organisaatioissa helposti tyydytään tavalliseen asiakasvirtaan ja joidenkin kanta-asiakkaiden vaalimiseen. Suosittelijat ja vaikuttajat pystyvät kuitenkin tuomaan paljon lisää asiakasvirtaa jo pelkällä omalla läsnäolollaan. Miten sitten asiakasta viedään portaissa pidemmälle?

Esimerkiksi uuden tuotteen voi lanseerata laittamalla sen nettisivuille myyntiin ja toivomalla parasta, tai sitten voi kutsua kanta-asiakkaat julkistamistilaisuuteen, jossa heille annetaan uusi tuote käyttöön ennen muita ja pyydetään palautetta. Jälkimmäisellä tavalla rakennat korkeampaa sitoutumista yritykseesi, koska ihmiset kokevat olevansa erityisiä.

Asiakassuhteessa on ennen kaikkea kysymys ihmissuhteesta. Teknologia auttaa ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, mutta se ei koskaan korvaa sitä. Ihmiset haluavat, etenkin nykyaikana, enenevässä määrin henkilökohtaista palvelua. Miten teillä tarjotaan asiakkaille ainutlaatuinen, henkilökohtainen kokemus?

Asiakaslupaus on lunastettava jokaisen asiakkaan kohdalla, joka ikinen kerta, ja etenkin ensimmäisellä kerralla. Silloin luodaan perusta, jonka päälle asiakasuskollisuutta voi rakentaa.

Mitä seuraavaksi?

Lisää teoriaa

Aiheeseen liittyviä treenejä

 

Lähteet ja aiheesta muualla: