• Yhdessä mietitty on yhdessä omistettu

    Diagnoosipäivä

Onko organisaatiossasi muutospainetta? Etsittekö uusia alkuja?

Nykyaikaisessa organisaatiossa sukkuloimiseen sisältyy monta erilaista rajapintaa ja toimijaa. Miten selvää ja hyvin kommunikoitua on koko organisaatiota halkova nykytila? Tiedätkö tarkkaan missä organisaationne on ja minne se on menossa? Vai tuntuuko siltä, että yhteinen tahtotila ja tulevaisuus puuttuu?

Yksin on vaikea luoda sellaista tilannekuvaa, joka innostaisi kaikkia jäseniä yhtäaikaa. Miten saadaan jokainen laittamaan omat pelihousut jalkaan ja antamaan parhaansa yhteisen työn eteen? Jos yhteistä jaettua näkemystä ei ole, tehdään työtä joko palkan tai oman edun näkökulmasta. Tämä on kallein ja raskain tapa tehdä työtä, joka organisaation heikon sisäisen kulttuurin lisäksi heijastuu aina ulkopeliin eli asiakkaalle asti.

Asiakkaan kokemus syntyy sisäisestä kulttuurista ja yhteisestä tahtotilasta.

Diagnoosipäivä auttaa organisaatioita ja tiimejä, jotka ovat taitekohdissa tai muutospaineiden keskellä.

Valmennuksellisen päivän tuloksena te tunnistatte yhdessä keskeiset kehityskohteenne sekä kysymykset joihin on tartuttava. Samalla omistajuus ja sitoutuminen yhteistä työtä kohtaan kasvaa. Huomaamatta rakennatte myös keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutustaitoja.

Päivä toteutetaan valmentavalla työotteella koko tiimiä tai ryhmää osallistaen. Paikalla on ammattivalmentaja, joka sparraa, haastaa ja laittaa teidän harmaat aivosolunne töihin. Vastaukset teidän organisaationne kipupisteisiin löytyvät teistä itsestänne. Ennen diagnoosipäivää voidaan tarvittaessa haastatella myös avainpelaajia tarkemman diagnoosin saamiseksi.

 

Jokohan se yksin puskeminen riittäisi?

CASE

KSSHP


MCID toteutti diagnoosipäivän osana organisaatiouudistusta Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin TKKI eli tutkimus-, koulutus-, kehitys- ja innovaatioyksikölle yhdessä KSSHPn johdon ja TKKI-yksikön kanssa. Tarvekartoituksessa ilmeni, että verkostomaisesti toimiva TKKI-tiimi tarvitsee saattaa yhteen luomaan yhteistä ymmärrystä nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tähän työkaluksi valittiin diagnoosipäivä, joka räätälöitiin kontekstiin sopivaksi. Päivän tuloksena ryhmä tunnisti neljä isoa muutospainetta aiheuttavaa kokonaisuutta, jotka olivat samanaikaisesti käynnissä. 

DIAGNOOSIPÄIVÄ on erinomainen tapa aloittaa valmennus. Se antaa mahdollisuuden tutustua valmentajiimme ja tapaan tehdä valmennusta. Päivä tuottaa työyhteisölle sen itsensä rakentaman suunnitelman kehitettävistä kohteista. Päivä perustuu valmentajien johtamaan dialogisuuteen, joiden tulokset koostetaan toiminnalliseksi raportiksi jatkotyöstöä varten.

Prosessikuvaus:

Tapaaminen 
Kartoitettiin mihin kohtaan pitää tehdä diagnoosi ja keiden pitää olla paikalla.

Haastattelut
Avainpelaajien haastattelut antoivat tarkan tilannekuvan.

Diagnoosipäivä
Toteutettiin Villa Jääskelässä koko tiimiä osallistaen. 

Raportointi
Kirjallinen kooste diagnoosipäivän tuloksista.

Yhteenveto 
Tulosten läpikäynti tilaajan kanssa ja jatkopolkujen sopiminen. 

Jatkovalmennus
Hoitosuunnitelmapäivän suunnittelu diagnoosin pohjalta. 

Ei ole kyse meistä, vaan teidän tulevaisuudestanne

On teidän vuoronne loistaa


Hinnasto


Päivä toteutetaan valmentavalla työotteella koko tiimiä/ryhmää osallistaen. Diagnoosipäivää ennen voidaan tarvittaessa toteuttaa avainpelaajien henkilöhaastattelut. 

Hinta:

3250 € (+ alv) ilman henkilöhaastatteluita
5250 € (+ alv) sis. henkilöhaastattelut 8-10 kpl

Jätä puhelinnumerosi tähän niin soitamme vuorokauden kuluessa!

    Numeron jättäminen tähän ei velvoita mihinkään, ei edes vastaamaan. Puhelinnumeroa käytetään vain yhteen puheluun seuraavan vuorokauden kuluessa, eikä sitä tallenneta rekisteriin. Ensimmäisen puhelun aikana kartoitetaan mahdollisia skenaarioita, joista jatketaan jos niin halutaan.
    Tai voidaan myös lämpimikseen jutella vain mukavia!

    Yhteystietomme löydät täältä.