• Kuinka johtaa tässä jatkuvasti

    muuttuvassa maailmassa?

  • Kuinka sytytetään ihmiset

    täyteen potentiaaliin?

  • Mitä sinä tekisit

    jos et pelkäisi?

Onko ihminen korvattavissa oleva

Koneen osa?


Teollisten vallankumousten keskeisin piirre viime vuosisatojen aikana on ollut suurien tehtaiden ja valmistuslinjojen tuoma vipuvoima halpaan tuotantoon. Mitä suurempi tuotantolinja, sitä paremmat voitot. Yksittäinen ihminen on nähty vain osana tuotantolinjaa, jonka voi korvata toisella kun se menee rikki. Tämä virheellinen ja väheksyvä kulttuuri on elänyt pelottavan tiukasti aina nykyaikaan saakka. Siksi on tullut aika synnyttää johtamisen vallankumous.

 

Seisomme ihmisen puolella,
kahlitsevaa kulttuuria vastaan.

Luomme ympäristöjä, joissa yksilöllä on tilaa ymmärtää, oppia ja tehdä muutosta.

Koe johtamisen uusi normaali


Oletko kyllästynyt muutoskonsultteihin, jotka vain lisäävät tuskaa? Innostaviin seminaareihin, jotka eivät kuitenkaan muuta käytännössä mitään? Tai vuorovaikutuskoulutuksiin, joissa vain toistetaan itsestäänselvyyksiä?

Emme pidä luentoja vuorovaikutuksesta, vaan laitamme teidät vuorovaikuttamaan. Emme pidä luentoja rohkeista kokeiluista, vaan laitamme teidät tekemään rohkeita kokeiluja. Emme pidä luentoja valmentamisesta, vaan laitamme teidät valmentamaan.

Koska kävelemään oppii kävelemällä, johtamaan johtamalla ja
valmentamaan valmentamalla.

Uskomme yksilön tulevan ennen koneistoa

Radikaalia johtamista


Johtamisen vallankumouksessa valta ja vastuu siirretään radikaalilla tavalla jokaiselle yhteisön tai organisaation jäsenelle. Johtajuus ei ole enää vain harvojen ja isojen juttu, vaan jokainen johtaa.

Vallankumouksellinen johtaminen on siirtymistä pelosta ja kontrollista luottamukseen ja vapauteen. Se tarkoittaa kaikkien kontrolloivien rakenteiden ja prosessien purkamista ja radikaalia luottamista jokaisen yksilön hyvyyteen, itsenäisyyteen, potentiaaliin, taitoihin jne. Luottamuksen ja vapauden ilmapiirissä ei ole pelkoa eikä kontrollia koska kulttuurista tulee itseään toteuttava ennustus. Vapauden ja luottamuksen osoittaminen luo vapauden ja luottamuksen ilmapiirin.

Yksilön on tätä vapautta vasten tunnistettava oma identiteettinsä, vahvuutensa, ja opittava tekemään yhdessä muiden yksilöiden kanssa. Yhdessä tekemällä tiimit oppivat luomaan muutosta arjen keskellä, jolloin yksilön ja organisaation välinen kuilu kuroutuu umpeen ja syntyy muutosta, joustavuutta ja kykyä sopeutua muutospaineessa. Epäilemisen kulttuuri häviää, hierarkkisuus litistyy ja luottamus eri tahojen välillä kasvaa. Syntyy johtamisen uusi normaali, joka on dialogista, oppivaa ja identiteettikeskeistä.

Johtajuus ei ole enää titteli, vaan tapa elää.

Muutos on mahdollinen, ja sitä voi johtaa.

Mitä meistä puhutaan?


Kolme keskeisintä teemaa, joista syntyy johtamisen uusi normaali


Oppiminen


Tämänhetkinen muutosnopeus maailmassamme on eksponentiaalinen viime vuosisatoihin ja -tuhansiin verrattuna. Silti muutos ei tule enää koskaan olemaan yhtä hidasta kuin nyt. Oppimisessa on kyse siitä, että ympäristöä havainnoidaan, oikeita asioita mitataan ja analysoidusta tiedosta tulee toimintaa.

Oppimista ei ole ulkoa muistaminen, vaan asioiden tekeminen.

Dialogisuus


Jatkuva oppiminen ja lisääntyvä paine yksilöitä kohtaan tarkoittaa tukeutumista muihin ihmisiin. Erilaiset ihmiset omaavat erilaisia tietoja ja taitoja, ja meidän täytyy oppia ajattelemaan yhdessä, jotta pysymme muutosnopeuden mukana. Ihminen tarvitsee toista, ja dialogin avulla voimme käsitellä kipeitäkin asioita ja mennä eteenpäin.

Tulevaisuuden avainyksikkö on tiimityöskentely.

Identiteetti


Ihminen kestää paineen alla vain, jos hän tuntee itsensä ja tarkoituksensa riittävän hyvin. Hän tuntee omat toimintatapansa ja pystyy luottamaan vahvuuksiinsa. Identiteettinsä tunteva yksilö ei toteuta muiden fantasioita vaan elää rohkeasti omaa elämäänsä. Hän tietää vastauksen kysymykseen

Mitä tekisin jos en pelkäisi?

Maailmassa jylläävä muutosnopeus kasvaa eksponentiaalisesti kun digitalisaatio, robotisaatio ja globalisaatio lisäävät höyryä koneeseen. Uuden sukupolven milleniaalit ovat kasvaneet tähän nopeuteen ja tulevat työelämään omien ehtojensa kanssa. Ihmisen rooli suhteessa johtajuuteen muuttuu niin radikaalilla nopeudella, että johtamisen evoluutio ei enää riitä.

Tarvitaan revoluutio