• Yksilölliset coachingtaidot esiin

    Coachingtaito-valmennus

Astu syvemmälle valmentavaan otteeseen

Nosta yksilöiden potentiaalia


Valmentava johtamisote on tavoitteellista ja yhä enemmän myös odotettua johtamistapaa. Esimieheltä odotetaan, että hän osaa kehittää ja sparrata niin yksilöitä kuin tiimejäkin auttaakseen heitä saamaan täysi potentiaali käyttöön. Valmentava johtaminen on vuorovaikutuksellista johtamista, jossa korostuu kyky tehdä tietoiseksi, kysyä vahvoja kysymyksiä, sekä innostaa ja herättää itseohjautuvuutta.

Coachingtaito-valmennus on esimiehille suunnattu syventävä valmennus, jossa käydään coachingin ydinperiaatteet läpi sekä teoriassa että käytännön harjoittein. Valmennus auttaa omaksumaan valmentavan johtamisotteen ja hyödyntämään taitoa monipuolisesti esimiestyössä.

Siinä missä valmentajaohjelma keskittyy tiiminäkökulmaan niin tässä pääset käsiksi enemmän yksilöiden valmentamiseen, sparraamiseen ja mentorointiin niin formaaleissa kuin nonformaaleissa tilanteissa. Opit rakentamaan vaikuttavia prosesseja ja saat hyödyllisiä työkaluja sparraamiseen.

Kokemuksia valmennuksesta


”Olen kokenut coachingtaito-valmennukseen osallistumisen erittäin merkittävänä asiana työurallani. Olen saanut valmennuksesta eväitä mm. johtamistyöhön, kehittämistyöhön, yksilöiden coaching-prosesseihin ja ylipäätään merkityksellisiin keskusteluihin erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Valmennukseen osallistuminen on lisännyt itsetuntemustani ja vienyt minut vahvojen kysymysten äärelle. Valmentajien ja koko valmennusryhmän antama tuki ja palaute ovat mahdollistaneet kehittymistäni coachingin saralla ja valmennuksen aikana on syntynyt tunne, että olemme tällä kehittymisen matkalla yhdessä. Coaching-taitoihin sukeltaminen on avannut minulle ihan uudenlaisen maailman, jonka kautta pystyn entistä paremmin pysähtymään merkityksellisten asioiden äärelle, kysymään ja ihmettelemään, ja löytämään oman tapani johtaa valmentavasti, kehittää ja coachata.”

– Laura Kukkonen

”Coaching-taitovalmennus on antanut minulle merkittävän ympäristön kehittää omia voimaannuttavan vuorovaikutuksen valmiuksia. Valmennuksen harjoitteet ja vertaistuki ryhmältä on nostanut sekä kykyä että itseluottamusta toimia ja kehittyä edelleen coachina. Valmentajien ja ryhmän tarjoama peili on auttanut näkemään omaa osaamista ja kehityshaasteita uusin silmin. Sopiva määrä haastetta ja tukea rinnakkain ovat luoneet edellytykset kehittää omaa työtä ja haastaa itseä venymään aivan uudenlaisille vaikuttamisen alueille. Moniammatillinen opiskelija joukko rikastuttaa näkökulmia ja avaa myös mahdollisuuksia vaikutuspiirin laajentumiseen sekä oman ajattelun testaamiseen.

Coaching-taito valmennus on rakennettu viisaasti ja joustavasti palvelemaan kunkin opiskelijan tilannetta omasta ammatillisesta lähtökohdasta käsin. Omasta puolestani olen kiitollinen, että olen saanut olla rikastamassa niin omaa kuin muiden henkistä pääomaa, jota coaching menetelmien välityksellä on mahdollista syventää sekä laajentaa aina eteenpäin annettavaksi. Suosittelen lämmöllä valmennusta, joka taatusti muuttaa näkökulmaasi vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin.”

–Antti-Pekka Pesonen

Valmennuksen teemat


Teema nro

1

Coachin rooli ja coachina kasvaminen

Coach – yksi esimiehen perusrooleista. Mikä on coachin mielentila? Oman kasvuhaasteen tunnistaminen ja coaching-tekniikat ja työkalut

Teema nro.

2

Asiakkaan rooli prosessissa

Oman asiakkaan tunnistaminen ja coaching-suhteen avaintekijät. Erilaiset motivaatio-, tunne-, voima- ja täyttymystekijät.

Teema nro

3

Coaching-prosessin rakentaminen

Kasvun dynamiikka ja prosessin rakentaminen. Prosessin arviointi sekä edistymisen ja vastuullisuuden hallinta.

Teema nro.

4

Karaktääri

Arvot, vahvuudet, rooli ja missio coachina. Valmentava ote omassa organisaatiossa ja coaching-sopimuksen laatiminen.

YdinajatuksetLähijaksot

Keskittynyttä aikaa yhdessä oppimiselle ja kehittämiselle


Dialogisuus

Dialoginen ja yhteisöllinen oppiminen toisiltamme, ei luennointi!


Teoria

Oppijoiden itsensä hankkima uusin teoriatieto, jota jaetaan yhteisesti


Tekeminen

Tekemällä oppiminen omiin käytännön tarpeisiin

Valmennuksen hinta


Valmentajat


Petri Paakkari
Valmentaja,
Certified Business Coach,
MCID Professional Coach

p. 050 324 0079
etunimi.sukunimi@mcid.fi

Petri Heinonen
Päävalmentaja,
MCID Head Coach

p. 040 706 2868
etunimi.sukunimi@mcid.fi

Aikataulu


Missä olet omalla valmentajuuden matkalla?

Ota yhteyttä


Jätä puhelinnumerosi tähän niin soitamme sinulle vuorokauden kuluessa! Voit myös heittää meitä viestillä oikeasta alakulmasta löytyvällä chätillä.