Organisaation kulttuurin muuttaminen on hidasta. Ilmapiirin muuttaminen on nopeampaa, mutta palautuu aina organisaation kulttuurin mukaiseksi. Jotta ihmisiä voi johtaa eteenpäin, tarvitaan Hybelsin mukaan kaksi pistettä. Piste A on nykyhetki, josta halutaan siirtyä pisteeseen B, joka on visio tulevasta.

Yleensä halutaan maalata kirkas visio siitä mihin halutaan päästä. Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Ihmiset saattavat ostaa ajatuksen siitä että pisteessä B asiat olisivat paremmin, mutta kun pisteessä A on kuitenkin ihan hyvä olla.

Johtajana kannattaa aloittaa pisteen A eli nykytilan selittämisestä ja siitä, miksi tähän ei voida jäädä. Ihmisten on ymmärrettävä että jos jäämme pisteeseen A niin me kuolemme. Tehkää yhdessä tiimin kanssa perusteellinen kartoitus siitä, miksi tässä pisteessä ei kannata pysyä ja miltä tässä pisteessä pysyminen tuntuu.

Sen jälkeen kirkastakaa yhdessä visio. Minne haluatte päästä? Miltä siellä näyttää? Miten pisteen A ongelmakohdat muuttuvat pisteeseen B? Miltä pisteessä B tuntuu? Tästä syntyy varmasti erilaisia näkökulmia, mutta ihmiset eivät pääsääntöisesti halua aina tehdä asioita oman mielensä mukaan. Ihmiset haluavat että heidän mielipiteensä huomioidaan, vaikka se ei lopulliseen suunnitelmaan päätyisikään. Käykää läpi kaikki eri näkökulmat ja päättäkää suunta.

Tehkää sen jälkeen yhdessä toimintasuunnitelma erilaisilla välitavoitteilla siirtymiseen pisteestä A pisteeseen B ja aloittakaa suunnitelman toteuttaminen heti.