Tarkoitus

Tulevaisuuden muistelu -treenin tarkoitus on saada ryhmä keskustelemaan muutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista sekä siitä, miten muutos saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Tavoitteena on tarkastella asioita positiivisessa valossa, mutta piilottelematta huolia ja ristiriitoja, joita asioihin saattaa liittyä. Treeni mahdollistaa myös sen, että jokainen saa tuoda näkemyksensä ja tunteensa esiin – oikeaa vastausta tulevaisuudesta ei ole.

Treenissä osallistujia pyydetään siirtymään ajatuksissa ajassa tulevaisuuteen. Se, kuinka monta vuotta eteenpäin mielessä siirrytään, riippuu käsiteltävästä asiasta. Oleellista on, että valitussa ajassa asiassa on voinut tapahtua muutoksia positiiviseen suuntaan. Valittu hetki on piste, jolloin prosessi on saatu onnistuneesti päätökseen ja taaksepäin katselua voi tehdä levollisena ja tyytyväisenä.

Tulevaisuuden muistelu auttaa meitä valitsemaan sen tulevaisuuden, jota haluamme olla yhdessä rakentamassa.

Toteutustapa 1

Treeniä on hyvä olla vetämässä kaksi ihmistä. Joskus paikallaan on, että vetäjät ovat tiimin ulkopuolisia, mutta treeni voi myös toimia tutussa porukassa. Toinen vetäjä kysyy kysymyksiä ja toinen tekee pääkohdista muistiinpanoja ja  kokoaa puhetta yhteen. Jokainen osallistuja vastaa vetäjän esittämiin kysymyksiin vuorollaan siten, että ensin jokainen vastaa kysymykseen numero 1 jne. Muut kuuntelevat puheenvuorossa olevaa keskeyttämättä. Puheenvuorot rakentuvat kolmen kysymyksen varaan, joita vetäjä voi konkretisoida/avata apukysymyksillä. Omaa aiempaa puheenvuoroaan voi täydentää, mutta vasta omalla vuorolla.

Treeni alkaa valitsemalla asia, joka voisi olla toisin tai jos organisaatiossanne/tiimissänne on jo menossa jokin muutosprosessi, valitkaa muistella sitä.

Kysymykset:

  1. Vuosi (tai mikä aikaväli tilanteen kannalta on sopivin) on kulunut ja asiat ovat nyt aika hyvin. Miten ne sinun kannaltasi ovat?
  2. Mitä teit itse myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi ja mistä tai keneltä sait tukea? Millaista tukea sait?
  3. Mistä olit huolissasi silloin vuosi sitten? Mikä sai huolesi vähenemään?

Muistiinpanoja tehnyt toinen vetäjä voi tehdä lopuksi yhteenvedon siitä, mitä on kuullut. Treeni kannattaa päättää yhteiseen keskusteluun siitä, mitä on yhdessä opittu ja mitä opitusta voidaan viedä käytäntöön. Aukesiko treenin aikana näkökulmia, joita emme ole aiemmin huomanneet? Onko syytä huomioida tiimin jaksamista paremmin? Pitääkö roolituksia vaihtaa? Miten tuomme onnistumista arjessamme?

Toteutustapa 2

Treeni alkaa valitsemalla asia, joka voisi olla toisin tai jos organisaatiossanne/tiimissänne on jo menossa jokin muutosprosessi, valitkaa muistella sitä. Ala rakentaa muistoa valitsemalla kolme asiaa: joku tuntemasi henkilö, jokin tuttu paikka ja jokin arkinen askare. Yhdistä nämä yhdeksi muistoksi ja kirjoita se paperille. Voit halutessasi myös piirtää muiston kuvana. Kuvittele, että olet valitsemasi henkilön kanssa valitsemassasi paikassa ja tekemässä valitsemaasi asiaa, mutta tulevaisuudessa, jossa valitsemasi asia on toisin. Tee muistostasi mahdollisimman elävä. Mieti, miltä paikassa näyttää, millaisia ääniä siellä kuuluu ja miltä siellä tuntuu olla.

Esitelkää muistonne toisillenne ja käykää vastaava loppukeskustelu kuin ensimmäisessä toteutustavassa. Tämä jälkimmäinen tapa sopii hyvin tilanteisiin, joissa organisaation tai tiimin tulevaisuus on avoimempi ja isoja muutosprosesseja ei ole menossa. Muiston ”maalaaminen” tuo esiin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, joista saattaa löytyä visioiden ja toimintasuunnitelmien ituja.