Miksi on voimakas kysymyssana, ja on harmillista että sitä uskalletaan aikuisiällä selvästi harvemmin kysyä. Lapsia havainnoidessa huomaat miten paljon  lapset käyttävät sanaa miksi. ”Viisi kertaa miksi” on Toyotan tehtaalla alkujaan kehitetty ongelmanratkaisuprosessi, jota käytetään nykyään myös paljon lean-ajattelussa. Idea on kaikessa yksinkertaisuudessaan kysyä viisi kertaa miksi, jotta päästään ongelman juurisyille asti, esimerkiksi näin:

Organisaation sairauspoissaolot ovat kasvaneet.
Miksi?
Koska ihmiset ovat useammin sairaana.
Miksi ihmiset ovat sairaana?
Koska korkeampi stressitaso madaltaa vastustuskykyä.
Miksi ihmisillä on korkeampi stressitaso?
Koska työ koetaan vaikeana ja stressaavana.
Miksi näin?
Koska ihmiset eivät luota omiin kykyihinsä.
Miksi ihmiset eivät luota?
Koska meillä on työskentelykulttuuri jossa ei sallita epäonnistumista.

Kun käytät menetelmää tiimin kanssa, pidä huolta että koolla ovat oikeat henkilöt, jotka juurisyihin voivat vaikuttaa. Kun olette käyneet kaikki kysymykset läpi, nimetkää kuhunkin kohtaan mahdolliset vastuuhenkilöt, jotka lähtevät ratkaisemaan kyseistä haastetta. Muista ettei metodin tarkoitus ole etsiä syyllisiä, vaan ratkaistavia syitä!

Menetelmässä on tietysti omat ongelmansa, koska eri ryhmillä saman ongelman kyseenalaistaminen voi antaa erilaisia tuloksia. Kysymyksillä ei myöskään koskaan päästä oman tietämyksen ulkopuolelle. Siitä huolimatta viisi kertaa miksi on loistava työkalu syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen.

Viisi kertaa miksi sopii myös oman motivaation selvittämiseen. Kokeile vaikka!