Yritystoiminnan tulevaisuutta suunnitellessa on järkevää pitää mielessä yrityksen nykytila suhteessa tyypilliseen yrityksen elinkaareen. Organisaatioiden eri vaiheita voi kiteyttää tietysti monella tavalla, mutta tässä yhteydessä esitellään yksi.

 

Ensimmäinen vaihe on aloittaminen tai synnyttäminen. Tälle vaiheelle on ominaista pioneerimainen toiminta, negatiivisen kassavirran aiheuttamat kriisit ja johtajuuden puute. Luovuus on eteenpäinajava voima ja uusia tuotteita pilotoidaan useita kertoja.

 

Toinen vaihe on henkiinjääminen tai selviytyminen. Tässä vaiheessa tuote tai palvelu on saavuttanut jonkinasteisen muodon, mutta puhutaan yhä kuolemanlaaksosta. Kassavirta ei kanna vielä tarpeeksi pitkälle, koska kasvu aiheuttaa myös uusia kustannuksia. Henkiinjäämiseen tarvitaan oikeanlaista johtajuutta.

 

Kolmas vaihe on kasvu. Tässä vaiheessa yritystoiminnan vauhtipyörä on jo lähtenyt pyörimään. Yritykseen saadaan tasaisesti lisää tekijöitä ja kysyntä kasvaa, mutta toisaalta hintakilpailu ja laajentuminen aiheuttaa omat kriisinsä.

 

Neljäs vaihe on voimakas laajentuminen. Tasaisen kasvun tuloksena kassavirta alkaa kestää voimakkaampaa kasvua, jolloin toiminta hajaantuu ja koordinointi nousee suurempaan arvoon. Syntyy erilaisia kriisejä luottamuksesta ja toiminnan hajauttamisesta johtuen.

 

Viides vaihe on kypsyys. Jos voimakkaan laajentumisen aiheuttamista kriiseistä päästään kunnialla läpi, niin yritystä voidaan pitää kypsyneenä. Tässä vaiheessa on relevanttia miettiä mahdollista nahan uudelleen luomista.

 

Ensimmäisen vaiheen ongelma on kestävän tuotteen tai palvelun lanseeraaminen. Toisessa vaiheessa iskee tyypillinen kuolemanlaakso, eli resurssipula. Kolmannessa vaiheessa täytyy nostaa volyymiä ja lunastaa oma paikka markkinoilla, josta seuraa neljännen vaiheen voimakas laajentuminen ja lopulta viides vaihe eli kypsyys. Jokainen näistä vaiheista voi kaataa yrityksen, myös kypsyysvaihe. Liiallinen tyytyväisyys toimintaan tappaa kehityksen, mikä antaa kilpailijoille tilaisuuden vallata markkinat.

 

Kun tunnistaa oman organisaation nykyisen vaiheen, voi keskittää voimavarat oikeisiin paikkoihin ja varautua seuraavan vaiheen solmukohtiin.

 

Mitä seuraavaksi?

Lisää teoriaa

Aiheeseen liittyviä treenejä

 

Lähteet ja aiheesta muualla:

  • Scott & Bruce (1987)
  • Churchill & Lewis (1983)
  • Greiner (1972)