Browsing tag:

strateginen johtaminen


Spiral Dynamics – Yhteistyön evoluutio On välillä hämmästyttävää kuinka erilaisia yritykset ja yhteisöt voivat kulttuureiltaan olla. Vieläpä saman yrityksen sisällä saattaa olla erilaisia ja keskenään hankauksissa olevia alakulttuureita. Johtamisen ja organisaatioiden uudistumisen keskeinen kohtalon kysymys on, kykeneekö yhteisö ratkaisemaan tätä erilaisten kulttuurien yhteentörmäyksen synnyttämää haastetta. Spiral Dynamics (SD) on teoria, joka tuo valoa tähän erilaisten[...]

Read More

Patrick Lencioni on merkittävällä tavalla tuonut organisaatio- ja johtajuuskeskusteluun ns. pehmeitä arvoja, kovien arvojen (tuloksellisuus) rinnalle. Hän on myös pyrkinyt osoittamaan, että itseassa organisaation pehmeään puoleen eli ihmissuhteisiin, tunneilmastoon, luottamukseen jne. keskittyminen vaikuttaa ratkaisevasti myös siihen, mitä jää lopulta viivan alle.   Lencioni on kirjoittanut monta tarinamuotoon kirjoitettua kirjaa erilaisista johtamiseen liittyvistä haasteista. Kaikki niissä[...]

Read More

Johtajan rooliin sisältyy paljon erilaisia ulottuvuuksia ja toimintatapoja. Downey kiteyttää johtajan roolin kolmeen seuraavaan ympyrään. Yksinkertaistettuna mallina johtaja (eng. leader) edustaa ihmisten johtamista. Hän näyttää omalla esimerkillään ja läsnäolollaan tiimiläisilleen suuntaa. Johtamisen tavoitteena tässä roolissa on inspiroida kohti yhteistä visiota ja keskittää katseensa isoon kuvaan. Manageria (eng. manager) puolestaan voidaan pitää arkisen rutiinin pyörittäjänä. Tässä[...]

Read More