Patrick Lencioni on merkittävällä tavalla tuonut organisaatio- ja johtajuuskeskusteluun ns. pehmeitä arvoja, kovien arvojen (tuloksellisuus) rinnalle. Hän on myös pyrkinyt osoittamaan, että itseassa organisaation pehmeään puoleen eli ihmissuhteisiin, tunneilmastoon, luottamukseen jne. keskittyminen vaikuttaa ratkaisevasti myös siihen, mitä jää lopulta viivan alle.

 

Lencioni on kirjoittanut monta tarinamuotoon kirjoitettua kirjaa erilaisista johtamiseen liittyvistä haasteista. Kaikki niissä esitellyt ajatukset ja teoriat on koottu tarinallisuudesta riisuttuna pieneen kirjaseen nimeltä The Advantage – Why Organizational Health Trumps Everything Else In Business.

Ehkä keskeinen malli, jota Lencioni käyttää on toimivan johtotiimin rakentamisen pyramidimalli:

  1. Rakenna luottamusta

Mallissa kaikki perustuu luottamukselle. Jos tiimissä ei ole luottamusta, on mahdotonta käydä hedelmällistä keskustelua ja saada aikaan päätöksiä, johon koko tiimi sitoutuu. Tällöin myös tulokset jäävät ohkaisiksi.

  1. Hallitse konflikteja

Kun tiimissä on riittävä luottamuksen taso, on tilaa aidolle rakentavalle keskustelulle, jossa jokainen jäsen uskaltaa tuoda myös eriäviä näkökulmia keskusteluun. Riittävä luottamuksen taso takaa sen, että kaikki tietävät muiden ajattelevan tiimin parasta, eikä tällöin ole tilaa politikoinnille.

  1. Tavoittele sitoutumista yhteisiin päätöksiin

Kun jokainen on voinut tuoda näkemyksensä keskusteluun ja kokee tulleensa kuulluksi, on myös paljon todennäköisempää että yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoudutaan.

  1. Olkaa tilivelvollisia toinen toisillenne ja tiimille

Kun yhteisiin päätöksiin on sitouduttu, on luontevaa myös pitää toinen toisensa tilivelvollisena siitä, että yhdessä sopivat asiat tapahtuvat. Mikäli sitoutumista yhteisiin päätöksiin ei ole, on todennäköisempää että asioista puhutaan käytävillä muiden selän takana. Jos et ole tyytyväinen toisen toimintaan, kerro se kohteliaasti mutta selkeästi kasvotusten.

  1. Tulosten tavoitteleminen yhdessä

On tärkeää muistaa, että kaikki yhdessä toimiminen tähtää luonnollisesti tuloksellisuuteen, mikä tiimin yhteinen suoritushaaste sitten ikinä onkaan. Se, että tulosta näkyy, tekee myös ns. pehmeät toimintatavat kuten luottamuksen rakentamisen perustelluksi myös niille, jotka ovat enemmän tulos- ja numero-orientoituneita.

 

Mitä seuraavaksi?

Lisää teoriaa

Aiheeseen liittyviä treenejä

 

Lähteet ja aiheesta muualla:

  • Patrick Lencioni: The Advantage, Why Organizational Health Trumps Everything Else In Business