Browsing tag:

oppiminen ja innovointi


Tarkoitus: Raha-aurinko-treeni näyttää konkreettisella tavalla sen, miten meidän mielen mallimme eroavat ratkaisevasti toisistaan. Kuvittelemme liian helposti, että muut ajattelevat samalla tavalla kuin mekin. Tämä on juuri se ratkaiseva sokea piste, joka aiheuttaa jatkuvasti konflikteja ja kommunikaatiokatkoksia työyhteisöissämme. Toteutus: Ryhmä jaetaan 4-5 hengen ryhmiin. Jokaiselle jaetaan paperi ja kynä. Paperin keskelle piirretään isohko ympyrä, josta lähtee[...]

Read More

Metacognitive Awareness Inventory on työkalu omien itsesäätelytaitojen arvioimiseen. Testin kysymykset perustuvat aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja liittyvät erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin (esim. suunnittelu, informaation prosessointi, arviointi). Testi soveltuu yksilötyöskentelyyn ja se antaa suuntaviivoja siitä, millä tasolla vastaajan metakognitiiviset itsesäätelytaidot ovat. Tulosten pohjalta omia oppimisen taitoja voi kehittää. Muista kuitenkin, että tulos on suuntaa antava. Oppimistilanteissa olosuhteetkin vaikuttavat[...]

Read More

Työelämän kehittämisessä, muutoksen keskellä ja vastoinkäymisten käsittelyssä yhdeksi tärkeimmistä asioista nostetaan kyky oppia. Silti pidämme oppimista usein itsestäänselvyytenä, jolloin oppimisemme on summittaista sen sijaan, että tietoisesti ohjaisimme oppimistamme ja kehittäisimme oppimisen taitoja. Usein tähän liittyy vahvasti lapsuudesta, ja erityisesti koulusta, mukaan tarttuneita käsityksiä siitä, olemmeko hyviä vai huonoja oppilaita. Oppiminen on samaan aikaan sekä yksilöllinen[...]

Read More

Open Space Technology (OST) on Harrison Owenin 80-luvulla kehittelemä tapa organisoida itseohjautuva tapahtuma tai konferenssi. Open Space on fasilitointimenetelmä, jossa luodaan hyvin löyhä rakenne ja puitteet ihmisten kokoontumiselle, jossa osallistujat luovat itse tapaamisen sisällön. OST on erityisen hyödyllinen, jos joukko osaavia ihmisiä tulee yhteen ja halutaan saada kaikki mahdollinen potentiaali ja ideat yhteiseen keskusteluun ilman,[...]

Read More

Oppivan organisaation teoria on itseasiassa kokoelma erilaisia teorioita. Tässä keskitytään kuitenkin erityisesti Peter Sengen kirjan The Fifth Discipline esittämään malliin oppivasta organisaatiosta. Ydinajatus oppivan organisaation teoriassa on nimen mukaisesti tavoite siitä, että synnytetään organisaatioon jatkuvan oppimisen positiivinen kierre. Organisaatiota ei nähdä jähmeänä muuttumattomine rakenteineen, vaan ennemminkin organismina, joka jatkuvasti uudistuu ympäristön luomien paineiden haastamana. Ehkä[...]

Read More