Open Space Technology (OST) on Harrison Owenin 80-luvulla kehittelemä tapa organisoida itseohjautuva tapahtuma tai konferenssi. Open Space on fasilitointimenetelmä, jossa luodaan hyvin löyhä rakenne ja puitteet ihmisten kokoontumiselle, jossa osallistujat luovat itse tapaamisen sisällön.

OST on erityisen hyödyllinen, jos joukko osaavia ihmisiä tulee yhteen ja halutaan saada kaikki mahdollinen potentiaali ja ideat yhteiseen keskusteluun ilman, että jonkun ylemmän tahon täytyy arvailla, mitkä voisivat olla hedelmällisiä keskustelun aiheita.

Kun Open Space -tapahtumaa järjestetään, on tärkeää huomoida neljä sääntöä:

  1. Ketkä ikinä saapuvat paikalle, ovat oikeita ihmisiä
  2. Mitä ikinä tapahtuukaan, on juuri se mitä täytyykin tapahtua
  3. Kun jotain alkaa, on sen oikea aika
  4. Kun jokin päättyy, sen aika on päättyä

Lisäksi tapahtumaa ohjaa kahden jalan laki:

  • Jos tapahtuman aikana joku henkilöä huomaa olevansa tilanteessa, jossa ei itse opi eikä koe antavansa tilanteeseen mitään lisäarvoa, heidän on syytä käyttää kahta jalkaansa ja mennä jonnekin, mistä on enemmän hyötyä itselle tai on itse enemmän hyödyksi.

Open Space -tapahtuma alkaa isolla dialogiringillä, jossa pohjustetaan tapahtuman mahdollinen teema sekä ohjeet sille, miten tapahtuma etenee. Keskellä rinkiä on kasa papereita ja kyniä. Seinällä on iso aikataulu, jossa on merkitty aika ja tila, muttei mitään sisältöä.

Kun alkupuheenvuoro on ohi, jokainen voi hakea itselleen paperia ja kynän sekä miettiä mahdollisia kysymyksiä tai aiheita, joista haluaisi keskustella. Aihe kirjoitetaan paperille, se käydään esittelemässä lyhyesti keskellä rinkiä, jonka jälkeen se viedään seinällä olevaan aikatauluun haluttuun kohtaan. (Aikataulussa täytyy olla riittävästi vapaita slotteja, riippuen osallistujien lukumäärästä.)

Aiheiden määrittelyn ei tulisi kestää varttia enempää. Jos aiheita tulee enemmän kuin aikataulussa on tilaa, samoja aiheita voi vapaasti yhdistellä.

Loppuaika tapahtumasta käytännössä organisoituu itsestään. Osallistujat katsovat aikataulusta itseään kiinnostavia aiheita ja osallistuvat niihin, jotka vaikuttavat mielenkiintoisimmilta. Jos aihe ei vaikutakaan sopivalta, voi vapaasti vaihtaa paikkaa.

Aina keskustelijoita ei ilmesty jonkin aihealueen ympärille, mutta se on orgaaninen osa Open Space -menetelmää. Jos niin käy, se on hyvä mahdollisuus reflektoida sitä kuinka paljon arvioi omaa arvostustaan muiden silmissä sen perusteella, paljonko saa keskustelijoita aiheensa ympärille. Kyse ei saisi olla kilpailusta huomiosta vaan siitä, että osallistujajoukon mielestä tärkeät asiat tulevat esiin ja juuri oikeiden asioiden ympärille syntyy riittävää keskustelua.

Aikataulutusta on mahdollista muuttaa myös tapahtuman aikana, mutta vain omaa lappua on luvallista siirtää!

Kun viimeinen aikatauluslotti on ohi, on aika palata isoon rinkiin. Lopetuksen voi toteuttaa monella tapaa, mutta on hyvä käydä ainakin jonkinlainen palautekierros lävitse. Parhaimmillaan loppureflektiossa voi syntyä hyvinkin merkityksellistä keskustelua päivän annin pohjalta, joten siihen voi hyvin varata reilustikin aikaa.

Open Space -menetelmästä löytyy paljon hyviä Youtube-videoita sekä ohjeistuksia eri nettisivuilla!

Mitä seuraavaksi?

Lisää teoriaa

 

Lähteet ja aiheesta muualla:

  • Owen: