Tarkoitus:
Raha-aurinko-treeni näyttää konkreettisella tavalla sen, miten meidän mielen mallimme eroavat ratkaisevasti toisistaan. Kuvittelemme liian helposti, että muut ajattelevat samalla tavalla kuin mekin. Tämä on juuri se ratkaiseva sokea piste, joka aiheuttaa jatkuvasti konflikteja ja kommunikaatiokatkoksia työyhteisöissämme.

Toteutus:
Ryhmä jaetaan 4-5 hengen ryhmiin. Jokaiselle jaetaan paperi ja kynä. Paperin keskelle piirretään isohko ympyrä, josta lähtee 8 sädettä eri suuntiin. Keskelle kirjoitetaan RAHA, tai jokin teemaan sopiva sana. Sen jälkeen jokainen itsekseen kirjoittaa 8 säteen päähän asioita, joita sanasta tulee ensimmäisenä mieleen.

Kun kaikki ovat valmiita, ryhmissä heitetään arvauksia siitä, kuinka monta yhteistä sanaa ryhmä on valinnut. Eli kaikkien ryhmän jäsenten sana pitäisi olla sama. Yleensä arvaukset menevät yli 3:n. Kun sanat paljastetaan, huomataan, että todennäköisesti ei ole yhtään ainutta sanaa, joka on kaikilla yhteinen.

Tästä on hyvä lähteä valmentamaan ja käsittelemään sitä, kuinka dialogin kautta on mahdollista lisätä ymmärrystä näistä sokeista pisteistämme ja mielen malliemme eroista.