Metacognitive Awareness Inventory on työkalu omien itsesäätelytaitojen arvioimiseen. Testin kysymykset perustuvat aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja liittyvät erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin (esim. suunnittelu, informaation prosessointi, arviointi). Testi soveltuu yksilötyöskentelyyn ja se antaa suuntaviivoja siitä, millä tasolla vastaajan metakognitiiviset itsesäätelytaidot ovat. Tulosten pohjalta omia oppimisen taitoja voi kehittää. Muista kuitenkin, että tulos on suuntaa antava. Oppimistilanteissa olosuhteetkin vaikuttavat prosessiin, joten älä luokittele itseäsi mihinkään luokkaan pysyvästi. Ota testin tulos vinkkinä siitä, mihin oppimisen prosesseihin voit halutessasi kiinnittää enemmän huomiota ja lähde rohkeasti kokeilemaan, muuttuuko mikään, jos teetkin jotain eri tavalla!

Toteutus

Ajattele itseäsi oppijana. Lue lomakkeen (pdf) väitteet huolellisesti ja valitse onko väite kohdallasi totta vai ei ja merkitse vastauksesi lomakkeeseen. Lopuksi pisteytä vastauksesi ohjeistuksen mukaisesti.