Browsing tag:

organisaatiokulttuuri


Tarkoitus Treenin tarkoitus on synnyttää keskustelua oppimisesta sekä löytää keinoja oppimisen tukemiseen omassa tiimissä/organisaatiossa. Oppimista pidetään usein itsestään selvyytenä ja siten unohdetaan se, että voimme muokata olosuhteita suotuisimmiksi sekä vaikuttaa myös omaan asenteeseemme ja mielentilaamme oppimisen suhteen. Toteutus Piirrä tai tulosta kuumailmapallon kuvia joko jokaiselle oma tai yksi yhteinen. Jos käytätte yhteistä kuvaa, kirjoittakaa (esim.[...]

Read More

Risto Dufva työskenteli muuan jyväskyläläisen jääkiekkojoukkueen päävalmentajana vuosina 2007-2011. Saapuessaan joukkueen pukukoppiin hän tunnisti pelaajien puheesta niin kutsutun häviämisen kulttuurin. Häviäminen oli tehty joukkueelle helpoksi, eivätkä odotukset olleet kovinkaan korkealla. Tämän muuttamiseksi hän tarttui kiinni joukkueen keskinäiseen puheeseen ja loi ajatuksen siitä, että häviäminen täytyy tehdä mahdollisimman vaikeaksi. Puheen tasolla tämä tarkoitti sitä, että kun[...]

Read More

Duffismin tavoitteena on synnyttää yhteisen puheen tunnistamisen kautta kulttuurin muutosta. Matka on pitkä ja kulttuurin muuttaminen hidasta, mutta pienillä askeleilla edetään. Jos Duffismi on teoriana tuntematon, niin lue tämä artikkeli. Tarvitset Rauhallisen tilanteen, jossa olette tiiminä yhdessä Taustatiedon Duffismista teoriana Miten etenet? Käykää yhteisesti läpi Duffismin periaatetta ja eri vaiheita. Kirjoittakaa ylös yhdessä keskustellen teidän[...]

Read More

Itseohjautuvuus on yksi muotisana, jolla tarkoitetaan mediassa ja organisaatioiden sisällä monia eri asioita. Ei ole olemassa yhtä kaiken kattavaa sisältöä ja merkitystä sanalle itseohjautuvuus. Se on ennemminkin jana, jolle mahtuu monia erilaisia itseohjautuvuuden muotoja, sävyjä ja asteita. Ensinnäkin on tärkeää erottaa puhutaanko yksilön vai tiimin itseohjautuvuudesta. Joissakin yhteyksissä yksilön itseohjautuvuus erotetaan tiimikontekstissa ryhmän itseorganisoitumisesta. Tässä[...]

Read More

Tarkoitus: Varsinkin suomalaisessa työelämässä liian usein pyritään liikaan harmoniahakuisuuteen, mikä johtaa helposti konfliktien välttelyyn. Asioista on helpompi jutella käytävillä ja asinanomaisten selän takana. Tämän treenin tarkoitus on opetella turvallisessa ympäristössä sanoittamaan asioita, jotka turhauttaa itseä työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Toteutus: Jokaisen tiimin jäsenen tehtävänä on tehdä Manifesti, jossa poleemisesti ottaa kantaa asioihin, jotka häntä häiritsee[...]

Read More