Tarkoitus:
Varsinkin suomalaisessa työelämässä liian usein pyritään liikaan harmoniahakuisuuteen, mikä johtaa helposti konfliktien välttelyyn. Asioista on helpompi jutella käytävillä ja asinanomaisten selän takana. Tämän treenin tarkoitus on opetella turvallisessa ympäristössä sanoittamaan asioita, jotka turhauttaa itseä työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.

Toteutus:
Jokaisen tiimin jäsenen tehtävänä on tehdä Manifesti, jossa poleemisesti ottaa kantaa asioihin, jotka häntä häiritsee työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Tehtävän annossa on tärkeää kannustaa suoruuteen ja rohkeaan ilmaisuun, kuitenkaan sortumatta henkilökohtaisuuksiin tai tarpeettomiin ylilyönteihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö olisi syytä astua ulos mukavuusalueelta ja ottaa riskejä. Epäkohdista rehellisesti kommunikoiminen usein aiheuttaa epämukavia tunteita sekä itsessä että muissa. Tämä on luonnollinen ja tärkeä osa tehtävän luonnetta.

Jokainen siis tekee oman manifestinsa, joka voidaan jakaa etänä jollakin virtuaalisella alustalla. Se luo osaltaan hieman turvallisuuden tunnetta, kun asiaa ei heti tarvitse käsitellä kasvotusten. Tehtävä on mahdollista toteuttaa kirjoituksena, mutta vielä paremmin videona, jossa välittyy toivottavasti myös hieman manifestin tekijän tunnetila.

Kun manifestit on jeaettu ja niihin on tutustuttu, niitä on tärkeää käsitellä turvallisessa ympäristössä esimerkiksi valmennuksellisessa työpajassa ammattivalmentajan tai fasilitaattorin avustamana.