Duffismin tavoitteena on synnyttää yhteisen puheen tunnistamisen kautta kulttuurin muutosta. Matka on pitkä ja kulttuurin muuttaminen hidasta, mutta pienillä askeleilla edetään. Jos Duffismi on teoriana tuntematon, niin lue tämä artikkeli.

Tarvitset

  • Rauhallisen tilanteen, jossa olette tiiminä yhdessä
  • Taustatiedon Duffismista teoriana

Miten etenet?

  1. Käykää yhteisesti läpi Duffismin periaatetta ja eri vaiheita.
  2. Kirjoittakaa ylös yhdessä keskustellen teidän organisaatiokulttuurissa toistuvia fraaseja, kuten esimerkiksi ”ei mulla ole aikaa” tai ”ei kuulu työsopimukseen”.
  3. Mitkä toistuvista puheista toistuu kaikista useimmin?
  4. Keskustelkaa yhdessä tekojen suhdetta valitukseen. Oletteko yrittäneet muuttaa toimintaa tai puhetta kohti parempaa? Kenen vastuulla puheen muuttaminen on?
  5. Rakentakaa suunnitelma puheen muuttamiseksi. Mitkä asiat vaikuttaa yhteiseen ajatteluun? Minkälaista puhetta tarvitaan, jotta pääsemme haluamaamme suuntaan?

Jälkikysymykset

Mistä meidän pitää puhua? Mitä toimintaa me halutaan? Mistä meidän pitää kiinni, mistä päästää irti ja mitä halutaan tilalle?

Vaihtoehtoisia näkökulmia

Ison tiimin sijaan työskentely voidaan tehdä parityöskentelynä. Toinen parista on aluksi kertoja, joka vastaa kysymyksiin ”Mitkä asiat työyhteisössämme on minulle tärkeitä? Mitkä asiat estää minua toimimasta sataprosenttisesti?”. Toinen parista tekee muistiinpanoja ajatuksella ”auta minua tunnistamaan sokeat pisteeni”. Vaihtakaa osia ja raportoikaa yhdessä isona porukkana.

Duffismia voidaan käsitellä kaikista kolmesta tasosta käsin; yksilö-, tiimi- tai yhteisötasolta. Tässä on käsitelty yhdet mahdolliset treenit tiimi- ja yksilötasolle.

Mitä seuraavaksi?