Tarkoitus

Treenin tarkoitus on synnyttää keskustelua oppimisesta sekä löytää keinoja oppimisen tukemiseen omassa tiimissä/organisaatiossa. Oppimista pidetään usein itsestään selvyytenä ja siten unohdetaan se, että voimme muokata olosuhteita suotuisimmiksi sekä vaikuttaa myös omaan asenteeseemme ja mielentilaamme oppimisen suhteen.

Toteutus

Piirrä tai tulosta kuumailmapallon kuvia joko jokaiselle oma tai yksi yhteinen. Jos käytätte yhteistä kuvaa, kirjoittakaa (esim. post-it lapuille) asioita, jotka edistävät oppimistanne (= nostattavat ilmaan) ja erivärisille lapuille sellaisia asioita, jotka estävät tai hidastavat oppimista (= alaspainavat hiekkasäkit). Jos jokainen on kirjannut asioita omaan kuumailmapalloonsa, voidaan ne kerätä lopuksi yhteiseen kuvaan, jotta nähdään, mitkä asiat nousevat eniten esiin. Käykää keskustelua havaituista asioista ja miettikää 1-3 keinoa, miten voitte edistää oppimista yhteisössänne. Sopikaa myös jokin ajankohta, jolloin tapaatte ja käytte läpi sitä, miten oppimisen edistäminen on onnistunut. Sen sijaan, että puhutte vain siitä, mitä olette oppineet, ottakaa huomioon myös yhteisön asenneilmapiiri (onko suhtautumisenne kokeiluihin, luovuuteen tai epäonnistumisiin muuttunut? onko asioihin helpompi tarttua? jne.).