Browsing tag:

yksilö osana tiimiä


Tarkoitus Treenin tarkoitus on synnyttää keskustelua oppimisesta sekä löytää keinoja oppimisen tukemiseen omassa tiimissä/organisaatiossa. Oppimista pidetään usein itsestään selvyytenä ja siten unohdetaan se, että voimme muokata olosuhteita suotuisimmiksi sekä vaikuttaa myös omaan asenteeseemme ja mielentilaamme oppimisen suhteen. Toteutus Piirrä tai tulosta kuumailmapallon kuvia joko jokaiselle oma tai yksi yhteinen. Jos käytätte yhteistä kuvaa, kirjoittakaa (esim.[...]

Read More

Tarkoitus Tulevaisuuden muistelu -treenin tarkoitus on saada ryhmä keskustelemaan muutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista sekä siitä, miten muutos saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Tavoitteena on tarkastella asioita positiivisessa valossa, mutta piilottelematta huolia ja ristiriitoja, joita asioihin saattaa liittyä. Treeni mahdollistaa myös sen, että jokainen saa tuoda näkemyksensä ja tunteensa esiin - oikeaa vastausta tulevaisuudesta ei ole.[...]

Read More

Tunneälyn käsitteen teki tunnetuksi Daniel Goleman kirjallaan Emotional Intelligence – Why It Can Matter More Than IQ. Keskeinen oivallus oli, että työelämässä menestymisen taustalla huomattavasti älykyysosamäärää ratkaisevampi tekijä oli tunneäly, eli kyky olla tietoinen itsestään ja motiiveistaan, lukea muita ihmisiä empatian avulla ja sen tiedon perusteella myös toimia rakentavasti ja tehokkaasti sosiaalisissa tilanteissa.   Yksinkertainen[...]

Read More

Terveen ja toimivan organisaation rakentamisessa tulee ottaa huomioon kolme eri näkökulmaa: yksilön osaaminen ja kasvu, yhteisössä tapahtuva yksilöiden välinen vuorovaikutus sekä koko organisaation näkökulma verkottuneena systeeminä eli toiminnan suunta. Tätä kolmatta eli organisaation systeemistä näkökulmaa voi lähestyä systeemiajattelun avulla. Näistä kolmesta henkilökohtainen näkökulma on MINÄ-orientaatio, yksilöiden välinen vuorovaikutus ja dialogisuus ME-orientaatio niin systeemiajattelu on MINÄ-OSANA-SITÄ-orientaatio.[...]

Read More

Katzenbach ja Smith ovat tutkineet 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa lukuisia erilaisia tiimejä, ja rakentaneet tiimiin kehitysvaiheista yllä olevan suorituskäyrän. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä on aina yksilöidensä summa, mikä tarkoittaa sitä että se on usein tehokkaampi kuin valetiimi tai jopa potentiaalinen tiimi. Työryhmällä ei ole yhteistä suoritushaastetta, vaan jokainen yksilöistä toimii omalla alueellaan ja yhdessä vaihdetaan[...]

Read More