Tunneäly – Emotional Intelligence

Lauri Koittola #Varustamo, Yksilön osaaminen ja kasvu Kommentit pois päältä artikkelissa Tunneäly – Emotional Intelligence

  Tunneälyn käsitteen teki tunnetuksi Daniel Goleman kirjallaan Emotional Intelligence – Why It Can Matter More Than IQ. Keskeinen oivallus oli, että työelämässä menestymisen taustalla huomattavasti älykyysosamäärää ratkaisevampi tekijä oli tunneäly, eli kyky olla tietoinen itsestään ja motiiveistaan, lukea muita ihmisiä empatian avulla ja sen tiedon perusteella myös toimia rakentavasti ja tehokkaasti sosiaalisissa tilanteissa.

   

  Yksinkertainen jako tunneälystä löytyy Golemanin kirjasta, jossa hän jakaa sen viiteen eri tasoon:

  1. Itsetietoisuus

  Kaikki lähtee itsetietoisuudesta. Nykyisen hektisen elämän keskellä liian harvoin hiljennymme kuuntelemaan mitä sisällämme tapahtuu. Se ei tapahdu itsestään vaan sitä täytyy opetella ja usein parhaiten pääsee peilaamaan omaa sisäistä maailmaa toisen henkilön kuten valmentajan avulla.

  2. Itsehallinta

  Itsetietoisuus on avain itsehallintaan. Mitä paremmin tiedostamme sitä mitä sisällämme tapahtuu, sitä paremmin myös hallitsemme reaktioitamme. Me emme voi estää syntyviä tunteita, mutta voimme tulla niistä tietoisiksi ja vaikuttaa siihen, miten reagoimme ja toimimme tunteiden pohjalta.

  3. Motivaatio

  Itsereflektion avulla tulemme myös tietoisemmiksi toimintaamme vaikuttavista motiiveista. Ja kun tulemme niistä tietoisiksi, voimme selkeyttää sitä, mitä haluamme elämältämme ja minkä arvojen ja uskomusten pohjalta haluamme toimia.

  4. Empatiakyky

  Mitä paremmin hallitsemme itseämme ja olemme tietoisia omasta tunnelmaailmastamme ja motivaatiotekijöistämme, sitä paremmin voimme asettua toisen ihmisen asemaan, mikä on empatiakyvyn perusta. Brene Brown on tehnyt eron sympatian ja empatian välillä. Sympatia on ulkopuolelta tai vielä pahemmin yläpuolelta säälimistä, kun taas empatia on tunnetasolla yhteyden luomista ja asettumista toisen kanssa samalle tasolle. Tärkeää on läsnäolo ja kuunteleminen, ei sääli ja neuvojen antaminen.

  5. Sosiaaliset taidot

  Kaiken edeltävän päälle rakentuu kokonaisuus, jota Goleman kutsuu pelkistetysti sosiaalisiksi taidoiksi. Mitä tunneälykkäämpiä olemme, sitä paremmin osaamme toimia erilaisissa tunneilmastoissa mitä erilaisempien ihmisten kanssa.

   

  Nykyään jo hyvin vahva konsensus siitä, että tunne-elämän taidot ovat merkittävä osa menestyksellistä työelämää ja erityisesti johtajuutta. On tärkeää huomata, että kyse ei ole synnynnäisistä kyvyistä vaan opittavista taidoista. Työyhteisön hyvinvointi on hyvin paljon kiinni siitä, millainen tunneilmasto työpaikalla on. Siksi siihen huomion kiinnittäminen on tärkeää jokaisella työpaikalla ja jokaisen yhteisön keskellä.

   

  Mitä seuraavaksi?

  Lisää teoriaa

  Aiheeseen liittyviä treenejä

   

  Lähteet ja aiheesta muualla:

  • Daniel Goleman: Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ
  Tunneäly – Emotional Intelligence
  Kirjoittaja:
  Lauri Koittola
  • Share: