Browsing tag:

vuorovaikutus


Tarkoitus Treenin tarkoitus on synnyttää keskustelua oppimisesta sekä löytää keinoja oppimisen tukemiseen omassa tiimissä/organisaatiossa. Oppimista pidetään usein itsestään selvyytenä ja siten unohdetaan se, että voimme muokata olosuhteita suotuisimmiksi sekä vaikuttaa myös omaan asenteeseemme ja mielentilaamme oppimisen suhteen. Toteutus Piirrä tai tulosta kuumailmapallon kuvia joko jokaiselle oma tai yksi yhteinen. Jos käytätte yhteistä kuvaa, kirjoittakaa (esim.[...]

Read More

Tarkoitus: Usein työyhteisössä keskitymme liikaa pintatason ongelmiin. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä jokaisen henkilökohtaisen työn onnistumisen kannalta, mutta ne eivät vielä ratkaise syvemmällä systeemissä olevia vuorovaikutuksellisia ongelmia. Tämä Lencionin pyramidi -treeni auttaa pääsemään syvemmälle kiinni kulttuurissa oleviin ongelmiin. Toteutus: Ryhmä jaetaan sopivan kokoisiin tiimeihin. Ennen treeniä tai osana sitä tulisi tuottaa ja konkretisoida työyhteisössä olevia kehityskoheita.[...]

Read More

Risto Dufva työskenteli muuan jyväskyläläisen jääkiekkojoukkueen päävalmentajana vuosina 2007-2011. Saapuessaan joukkueen pukukoppiin hän tunnisti pelaajien puheesta niin kutsutun häviämisen kulttuurin. Häviäminen oli tehty joukkueelle helpoksi, eivätkä odotukset olleet kovinkaan korkealla. Tämän muuttamiseksi hän tarttui kiinni joukkueen keskinäiseen puheeseen ja loi ajatuksen siitä, että häviäminen täytyy tehdä mahdollisimman vaikeaksi. Puheen tasolla tämä tarkoitti sitä, että kun[...]

Read More

Tarkoitus: Raha-aurinko-treeni näyttää konkreettisella tavalla sen, miten meidän mielen mallimme eroavat ratkaisevasti toisistaan. Kuvittelemme liian helposti, että muut ajattelevat samalla tavalla kuin mekin. Tämä on juuri se ratkaiseva sokea piste, joka aiheuttaa jatkuvasti konflikteja ja kommunikaatiokatkoksia työyhteisöissämme. Toteutus: Ryhmä jaetaan 4-5 hengen ryhmiin. Jokaiselle jaetaan paperi ja kynä. Paperin keskelle piirretään isohko ympyrä, josta lähtee[...]

Read More

Duffismin tavoitteena on synnyttää yhteisen puheen tunnistamisen kautta kulttuurin muutosta. Matka on pitkä ja kulttuurin muuttaminen hidasta, mutta pienillä askeleilla edetään. Jos Duffismi on teoriana tuntematon, niin lue tämä artikkeli. Tarvitset Rauhallisen tilanteen, jossa olette tiiminä yhdessä Taustatiedon Duffismista teoriana Miten etenet? Käykää yhteisesti läpi Duffismin periaatetta ja eri vaiheita. Kirjoittakaa ylös yhdessä keskustellen teidän[...]

Read More