Tarkoitus:
Usein työyhteisössä keskitymme liikaa pintatason ongelmiin. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä jokaisen henkilökohtaisen työn onnistumisen kannalta, mutta ne eivät vielä ratkaise syvemmällä systeemissä olevia vuorovaikutuksellisia ongelmia. Tämä Lencionin pyramidi -treeni auttaa pääsemään syvemmälle kiinni kulttuurissa oleviin ongelmiin.

Toteutus:
Ryhmä jaetaan sopivan kokoisiin tiimeihin. Ennen treeniä tai osana sitä tulisi tuottaa ja konkretisoida työyhteisössä olevia kehityskoheita. Jokaisella tiimiläisellä pitäisi olla vähintään yksi itselle merkityksellinen kehityskohde. Tiimi saa A3-kokoisen paperin, jolle on piirretty Lencionin pyramidi (pohjalta ylöspäin viisi tasoa: Luottamus > Konflikti > Sitoutuminen > Tilivelvollisuus > Tulokset).

Dialogin kautta tiimiläiset pyrkivät ratkaisemaan, mille tasolle oma ja muiden kehityskohteet sijoittuvat. Onko kyse luottamuksen ongelmasta? Onko kyse Konfliktin tason eli vuorovaikutustaitojen ja konfliktin hallinnan ongelmista? Vastaukset itsessään eivät ole niin ratkaisevia vaan se, että tiimi pääsee keskustelemaan erityisesti luottamuksen ja konfliktin merkityksestä vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan perustana.