Browsing tag:

filosofia ja psykologia


Pedagogia, andragogiikka ja heutagogia ovat kolme oppimiskäsityksen eri näkökulmaa. Kaikille niille löytyy oma paikkansa, mutta erityisesti omistajuuden ja aikuisoppimisen saralla heutagogia on aivan suotta jäänyt kahden muun näkökulman varjoon. Tässä on lyhyt tiivistelmä kaikista kolmesta näkökulmasta:   Pedagogiikka opettajajohtoista oppimista Andragogiikka itseohjautuvaa oppimista Heutagogia omaehtoista oppimista Riippuvuus Opettaja määrittelee mitä, miten ja milloin oppimista tapahtuu[...]

Read More

Oppivan organisaation teoria on itseasiassa kokoelma erilaisia teorioita. Tässä keskitytään kuitenkin erityisesti Peter Sengen kirjan The Fifth Discipline esittämään malliin oppivasta organisaatiosta. Ydinajatus oppivan organisaation teoriassa on nimen mukaisesti tavoite siitä, että synnytetään organisaatioon jatkuvan oppimisen positiivinen kierre. Organisaatiota ei nähdä jähmeänä muuttumattomine rakenteineen, vaan ennemminkin organismina, joka jatkuvasti uudistuu ympäristön luomien paineiden haastamana. Ehkä[...]

Read More

Spiral Dynamics – Yhteistyön evoluutio On välillä hämmästyttävää kuinka erilaisia yritykset ja yhteisöt voivat kulttuureiltaan olla. Vieläpä saman yrityksen sisällä saattaa olla erilaisia ja keskenään hankauksissa olevia alakulttuureita. Johtamisen ja organisaatioiden uudistumisen keskeinen kohtalon kysymys on, kykeneekö yhteisö ratkaisemaan tätä erilaisten kulttuurien yhteentörmäyksen synnyttämää haastetta. Spiral Dynamics (SD) on teoria, joka tuo valoa tähän erilaisten[...]

Read More

Kvanttifyysikko David Bohm on yksi merkittävimmän dialogin teorian haaran isähahmo. MIT:n voimahahmojen kuten Peter Sengen, Otto Scharmerin ja William Isaacsin dialogisen ajattelun pohjana on juuri Bohmin ajatukset dialogista “yhdessä ajattelemisen taitona”. Tästä artikkelista on sinulle hyötyä, jos olet kiinnostunut dialogin filosofisemmasta ulottuvuudesta teorian ja metodologian pohjalla. David Bohmin dialogin teorian pohjalla on hyvin filosofinen ajatus[...]

Read More

Miten fasilitoida laajamittainen, syväluotaava ja dialoginen ryhmäprosessi? Otto Scharmerin U-teoria on yksi perusteellisimmista vaihtoehdoista, mikäli yrityksesi tai yhteisösi tarvitsee selkeyttä siihen, mikä on yhteisön identiteetti ja olemassaolon tarkoitus. Kyse ei ole vain teoriasta vaan myös selkeästi dialogisuuteen perustuvasta metodista ja työkaluista.   Scharmerin keskeinen käsite on Presencing, joka on yhdistelmä sanoista presence (läsnäolo) ja sensing[...]

Read More