Pedagogia, andragogiikka ja heutagogia

Henry Vesin #Varustamo, Toiminnan suunta Kommentit pois päältä artikkelissa Pedagogia, andragogiikka ja heutagogia

  Pedagogia, andragogiikka ja heutagogia ovat kolme oppimiskäsityksen eri näkökulmaa. Kaikille niille löytyy oma paikkansa, mutta erityisesti omistajuuden ja aikuisoppimisen saralla heutagogia on aivan suotta jäänyt kahden muun näkökulman varjoon.

  Tässä on lyhyt tiivistelmä kaikista kolmesta näkökulmasta:

   

  Pedagogiikka
  opettajajohtoista oppimista
  Andragogiikka
  itseohjautuvaa oppimista
  Heutagogia
  omaehtoista oppimista
  RiippuvuusOpettaja määrittelee mitä, miten ja milloin oppimista tapahtuuOppijat ovat itsenäisiä ongelman ratkaisijoitaOppijat ovat itsenäisiä ongelman löytäjiä
  Motivaatio oppimiselleOppijat luottavat opettajan ohjaavan heidät sisällön läpiSisäinen motivaatio nousee kasvavista haasteistaOppijat suunnittelevat oman oppimismatkansa tietäen, että aina on uutta opittavaa
  Painopiste oppimisessaSisältö- ja opetussuunnitelmakeskeistäTavoite- ja tehtäväkeskeistäTiedustelevaa ja etsivää epävarmuudessa ja monimutkaisessa ympäristössä
  Opettajan rooliOppimisprosessin suunnittelu ja syöttöjen tarjoaminenOppimistulosten määrittäminen ja oman oppimisen fasilitointiOmien mahdollisuuksien ja jatkuvan oppimisen valmentamista

  Itseohjautuvuuden synnyttämisen näkökulmasta olennaista on pyrkiä siirtymään pedagogisesta oppimisesta kohti heutagogista oppimista. Tämä tukee oppijan oman oivaltamisen kasvamista vaiheittain.

  Mitä seuraavaksi?

  Pedagogia, andragogiikka ja heutagogia
  Kirjoittaja:
  Henry Vesin
  • Share: