Pedagogia, andragogiikka ja heutagogia ovat kolme oppimiskäsityksen eri näkökulmaa. Kaikille niille löytyy oma paikkansa, mutta erityisesti omistajuuden ja aikuisoppimisen saralla heutagogia on aivan suotta jäänyt kahden muun näkökulman varjoon.

Tässä on lyhyt tiivistelmä kaikista kolmesta näkökulmasta:

 

Pedagogiikka
opettajajohtoista oppimista
Andragogiikka
itseohjautuvaa oppimista
Heutagogia
omaehtoista oppimista
RiippuvuusOpettaja määrittelee mitä, miten ja milloin oppimista tapahtuuOppijat ovat itsenäisiä ongelman ratkaisijoitaOppijat ovat itsenäisiä ongelman löytäjiä
Motivaatio oppimiselleOppijat luottavat opettajan ohjaavan heidät sisällön läpiSisäinen motivaatio nousee kasvavista haasteistaOppijat suunnittelevat oman oppimismatkansa tietäen, että aina on uutta opittavaa
Painopiste oppimisessaSisältö- ja opetussuunnitelmakeskeistäTavoite- ja tehtäväkeskeistäTiedustelevaa ja etsivää epävarmuudessa ja monimutkaisessa ympäristössä
Opettajan rooliOppimisprosessin suunnittelu ja syöttöjen tarjoaminenOppimistulosten määrittäminen ja oman oppimisen fasilitointiOmien mahdollisuuksien ja jatkuvan oppimisen valmentamista

Itseohjautuvuuden synnyttämisen näkökulmasta olennaista on pyrkiä siirtymään pedagogisesta oppimisesta kohti heutagogista oppimista. Tämä tukee oppijan oman oivaltamisen kasvamista vaiheittain.

Mitä seuraavaksi?