Miten fasilitoida laajamittainen, syväluotaava ja dialoginen ryhmäprosessi? Otto Scharmerin U-teoria on yksi perusteellisimmista vaihtoehdoista, mikäli yrityksesi tai yhteisösi tarvitsee selkeyttä siihen, mikä on yhteisön identiteetti ja olemassaolon tarkoitus. Kyse ei ole vain teoriasta vaan myös selkeästi dialogisuuteen perustuvasta metodista ja työkaluista.

 

Scharmerin keskeinen käsite on Presencing, joka on yhdistelmä sanoista presence (läsnäolo) ja sensing (havaitseminen, aistiminen). Tällä hän tavoittelee ajoittain vähän esoteeriseltakin kuulostavaa ajatusta tilasta, joka on lähellä samaa mitä Mihaly Csikszentmihalyi tarkoittaa flow-käsitteellään. Presencing-tilassa päästään syvään uutta luovaan dialogiin, jossa tuntuu kuin aika pysähtyy ja päästään kosketuksiin jonkin aidon ja syvällisen tietoisuuden kanssa.

 

U-teorian vaiheet vastaavat hänen konfliktin ja dialogin teoriaa (josta on oma artikkeli), mutta sillä erotuksella, että vaiheet on kuvattu U:n käyrää alaspäin kulkevana prosessina pohjalle, josta noustaan U:n käyrää ylös, mutta nyt eri perspektiivistä tarkastelevana.

 

U-teoria näyttää Scharmerin mallinnuksessa tältä:

 

  1. Downloading: Alkutila on usein teorian ensimmäinen taso: downloading eli lataaminen. Se on reaktiivista muistin varassa toimimista vanhojen toimintamallien pohjalta

 

  1. Seeing: Suspension avulla (käännetty myös odottamiseksi Isaacsin dialogin teoriassa) on mahdollista “nähdä tuorein silmin”. Suspensio on sitä, että olemme valmiita itsereflektioon ja pidättäytymään liian nopeista reaktioista ja johtopäätöksistä
  2. Sensing: Uudelleen suuntaamalla huomiomme, alamma havaitsemaan koko “kentän” näkökulmasta. Käytännössä alamme näkemään osamme osana suurempaa kokonaisuutta ja aistimaan empaattisesti sen, mikä voisi olla kokonaisuuden paras oman egon sijaan.

 

  1. Presencing: “Päästämällä irti” pääsemme dialogin syvimmälle tasolle, jossa Scharmerin mukaan kirkastuu se, keitä me todella olemme ja mikä on meidän olemassaolomme tarkoitus. Hän käyttää Raamatusta löytyvää metaforaa “neulan silmästä”, joka oli Jerusalmeissa portti, josta läpi päästäkseen tuli purkaa koko kamelin kuorma. Ajatuksena on siis irtipäästäminen meitä rajoittavista uskomuksista, ajatuksista ja odotuksista. Usein tämä näyttäytyy dialogissa rohkeana puheena suoraan sydämestä.

 

  1. Crystallizing: Kun olemme “päästäneet irti”, “annamme tulla” (letting come). Ajatuksen takana on se, että uutta luovassa dialogissa monet aikaisemmin ratkaisujen löytämistä estävät muurit murtuu ja näky tarvittavista toimenpiteistä alkaa kristallisoitumaan. Muodostuu näky halutusta tulevaisuudesta.

 

  1. Prototyping: Kun on visio halutusta tulevaisuudesta, on aika tehdä prototyyppi koetun pohjalta.

 

  1. Performing: Lopulta päädytään takaisin toiminnan tasolle, kun prototyyppi laitetaan käytäntöön rohkean kokeilun kautta.

 

Koko prosessin kaari vastaa kutakuinkin Nonakan ja Takeuchin tiedon luomisen teoriaa, jossa implisiittinen tieto muutetaan eksplisiittiseksi, josta koostetaan teoria ja prototyyppi ja joka laitetaan käytäntöön. Tämän jälkeen uusi tiedon luomisen kierto voi alkaa. Samalla tavalla U-teoria ei ole yksisuuntainen matka, vaan enemmänkin jatkuva prosessi, jossa U:n kaarta kuljetaan alas ja ylös, joka kerta pääsemällä ehkä vähän syvemmälle dialogin eri tasoilla.

 

Mitä seuraavaksi?

Lisää teoriaa

Aiheeseen liittyviä treenejä

 

Lähteet ja aiheesta muualla:

  • Otto Scharmer: Theory U, Leading From the Future As It Emerges
  • Teorian pohjalta kehitetystä metodista ja työkaluista voi lukea lisää Presencing Instituutin sivuilta: www.presencing.org