Posts by:

Outi Stüber


Tarkoitus Treenin tarkoitus on synnyttää keskustelua oppimisesta sekä löytää keinoja oppimisen tukemiseen omassa tiimissä/organisaatiossa. Oppimista pidetään usein itsestään selvyytenä ja siten unohdetaan se, että voimme muokata olosuhteita suotuisimmiksi sekä vaikuttaa myös omaan asenteeseemme ja mielentilaamme oppimisen suhteen. Toteutus Piirrä tai tulosta kuumailmapallon kuvia joko jokaiselle oma tai yksi yhteinen. Jos käytätte yhteistä kuvaa, kirjoittakaa (esim.[...]

Read More

Tarkoitus Tulevaisuuden muistelu -treenin tarkoitus on saada ryhmä keskustelemaan muutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista sekä siitä, miten muutos saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Tavoitteena on tarkastella asioita positiivisessa valossa, mutta piilottelematta huolia ja ristiriitoja, joita asioihin saattaa liittyä. Treeni mahdollistaa myös sen, että jokainen saa tuoda näkemyksensä ja tunteensa esiin - oikeaa vastausta tulevaisuudesta ei ole.[...]

Read More

Metacognitive Awareness Inventory on työkalu omien itsesäätelytaitojen arvioimiseen. Testin kysymykset perustuvat aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja liittyvät erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin (esim. suunnittelu, informaation prosessointi, arviointi). Testi soveltuu yksilötyöskentelyyn ja se antaa suuntaviivoja siitä, millä tasolla vastaajan metakognitiiviset itsesäätelytaidot ovat. Tulosten pohjalta omia oppimisen taitoja voi kehittää. Muista kuitenkin, että tulos on suuntaa antava. Oppimistilanteissa olosuhteetkin vaikuttavat[...]

Read More

Työelämän kehittämisessä, muutoksen keskellä ja vastoinkäymisten käsittelyssä yhdeksi tärkeimmistä asioista nostetaan kyky oppia. Silti pidämme oppimista usein itsestäänselvyytenä, jolloin oppimisemme on summittaista sen sijaan, että tietoisesti ohjaisimme oppimistamme ja kehittäisimme oppimisen taitoja. Usein tähän liittyy vahvasti lapsuudesta, ja erityisesti koulusta, mukaan tarttuneita käsityksiä siitä, olemmeko hyviä vai huonoja oppilaita. Oppiminen on samaan aikaan sekä yksilöllinen[...]

Read More