Posts by:

Lauri Koittola


Itseohjautuvuus- ja esimiehettömyyskokeilut ovat yleistyneet viime vuosina myös Suomessa ja samassa suhteessa ovat lisääntyneet blogitekstit ja artikkelit siitä miksi kokeilut epäonnistuvat ja mikä itseohjautuvuudessa on pielessä. Vaikuttaa siltä, että useimmat menestyksekkäästi itseohjautuvat organisaatiot ovat alun perinkin luotu itseohjautuviksi. Sen sijaan olemassa olevien organisaatioiden muuttamista menestyksekkäästi itseohjautuvaksi näkee huomattavan harvoin. Välillä epäröin, onko se edes mahdollista[...]

Read More

Tarkoitus: Usein työyhteisössä keskitymme liikaa pintatason ongelmiin. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä jokaisen henkilökohtaisen työn onnistumisen kannalta, mutta ne eivät vielä ratkaise syvemmällä systeemissä olevia vuorovaikutuksellisia ongelmia. Tämä Lencionin pyramidi -treeni auttaa pääsemään syvemmälle kiinni kulttuurissa oleviin ongelmiin. Toteutus: Ryhmä jaetaan sopivan kokoisiin tiimeihin. Ennen treeniä tai osana sitä tulisi tuottaa ja konkretisoida työyhteisössä olevia kehityskoheita.[...]

Read More

Tarkoitus: Raha-aurinko-treeni näyttää konkreettisella tavalla sen, miten meidän mielen mallimme eroavat ratkaisevasti toisistaan. Kuvittelemme liian helposti, että muut ajattelevat samalla tavalla kuin mekin. Tämä on juuri se ratkaiseva sokea piste, joka aiheuttaa jatkuvasti konflikteja ja kommunikaatiokatkoksia työyhteisöissämme. Toteutus: Ryhmä jaetaan 4-5 hengen ryhmiin. Jokaiselle jaetaan paperi ja kynä. Paperin keskelle piirretään isohko ympyrä, josta lähtee[...]

Read More

Kun luovutaan hierarkisesta johtamisesta ja asemavaltaa käyttävistä esimiehistä, ensimmäinen vastaan tuleva ongelma on se, miten päätöksiä tehdään. Jos ei ole henkilöä, jolla on viimeinen sana käsiteltäviin asioihin, miten vältetään ajautuminen pattitilanteisiin? Usein haasteena on ajautuminen ns. konsensusansaan: jos jokaisella on yhtäläisesti valtaa vaikuttaa päätöksiin, miten vältytään siltä, etteivät kaikki päätökset vesity pienimmän yhteisen nimittäjän varaan?[...]

Read More

Tunneälyn käsitteen teki tunnetuksi Daniel Goleman kirjallaan Emotional Intelligence – Why It Can Matter More Than IQ. Keskeinen oivallus oli, että työelämässä menestymisen taustalla huomattavasti älykyysosamäärää ratkaisevampi tekijä oli tunneäly, eli kyky olla tietoinen itsestään ja motiiveistaan, lukea muita ihmisiä empatian avulla ja sen tiedon perusteella myös toimia rakentavasti ja tehokkaasti sosiaalisissa tilanteissa.   Yksinkertainen[...]

Read More