Browsing tag:

tavat ja rutiinit


Joskus elämme illuusiossa, että elämä koostuu isoista muutoksista ja murroksista. Ajatellaan, että onnea saavutetaan kertaluontoisilla tapahtumilla kuten lottovoitto, uuden täydellisen työpaikan putoaminen syliin, “sen oikean” löytyminen, laihduttaminen pikadietillä tai treenaaminen muutamassa viikossa “rantakuntoon”. Todellisuudessa elämä muodostuu pienistä arkisista valinnoista, jotka usein jäävät helposti tiedostamatta. Elämä rakentuu pitkälti rutiinien varaan, olemmepa niistä tietoisia tai emme. Se[...]

Read More

Greg McKeown popularisoi essentialismin käsitteen kirjassaan Essentialism – The Disciplined Pursuit of Less. McKeown kirjoittaa elämänhallinnasta ja priorisoimisesta hyvin perustavaa laatua olevalla tavalla, kuitenkin yksinkertaisesti ja helposti lähestyttävästi. Essentialismissa on kolme pääperiaatetta: Kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä: meillä on valta päättää miten käytämme aikamme ja energiamme. Vain hyvin harvat asiat ovat oikeasti todella tärkeitä: melkein kaikki[...]

Read More

Not-to-do -lista on työkaluna varsin yksinkertainen. Tarkoitus on hahmottaa asioita, jotka syövät aikaa ja voimavaroja, tehdä niistä lista ja muistuttaa itseä näiden asioiden poisjättämisestä.   Valmistautuminen Ota esiin esimerkiksi kalenterisi esiin ja avaa sähköpostisi tai muut viestintäkanavat. Käy läpi viime viikkoja tai kuukausia ja pohdi seuraavia kysymyksiä: Mitkä asiat vievät aikaani eniten? Mitkä asiat painavat[...]

Read More

Covey on klassikkokirjassaan 7 Habits Of Highly Effective People kiteyttänyt 7 tärkeää tapaa, joita menestyneet ihmiset toteuttavat. Ole proaktiivinen Keskity asioihin, joihin voit vaikuttaa. Käännä passiivinen “En voi tehdä asialle mitään” aktiiviseksi “Mitä voisin tehdä asialle?” -kysymykseksi. Suurimpaan osaan kaikista asioista löytyy kulma, johon voit vaikuttaa. Aloita tavoite mielessäsi Mielikuvituksessa on valtava voima. Aloita aina[...]

Read More