Browsing tag:

muutosvastarinta


Organisaation kulttuurin muuttaminen on hidasta. Ilmapiirin muuttaminen on nopeampaa, mutta palautuu aina organisaation kulttuurin mukaiseksi. Jotta ihmisiä voi johtaa eteenpäin, tarvitaan Hybelsin mukaan kaksi pistettä. Piste A on nykyhetki, josta halutaan siirtyä pisteeseen B, joka on visio tulevasta. Yleensä halutaan maalata kirkas visio siitä mihin halutaan päästä. Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Ihmiset saattavat ostaa[...]

Read More

Tarkoitus: Varsinkin suomalaisessa työelämässä liian usein pyritään liikaan harmoniahakuisuuteen, mikä johtaa helposti konfliktien välttelyyn. Asioista on helpompi jutella käytävillä ja asinanomaisten selän takana. Tämän treenin tarkoitus on opetella turvallisessa ympäristössä sanoittamaan asioita, jotka turhauttaa itseä työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Toteutus: Jokaisen tiimin jäsenen tehtävänä on tehdä Manifesti, jossa poleemisesti ottaa kantaa asioihin, jotka häntä häiritsee[...]

Read More

Patrick Lencioni on tutkinut laajasti tiimin erilaisia toimintahäiriöitä ja kiteyttänyt niistä viisi keskeisintä häiriötä. Ensimmäinen ongelmista on perustavanlaatuisin, ja kaikki seuraavat ongelmat nojaavat aina edellisiin ongelmiin. Luottamuksen puuttuminen Tämä on koko tiimin perusta. Ilman luottamusta ei ole tiimiä, on vain joukko ihmisiä. Kun tiimissä on luottamushäiriö, niin ihmiset piilottavat omat heikkoutensa ja epäröivät pyytää apua.[...]

Read More