Patrick Lencioni on tutkinut laajasti tiimin erilaisia toimintahäiriöitä ja kiteyttänyt niistä viisi keskeisintä häiriötä. Ensimmäinen ongelmista on perustavanlaatuisin, ja kaikki seuraavat ongelmat nojaavat aina edellisiin ongelmiin.

Luottamuksen puuttuminen

Tämä on koko tiimin perusta. Ilman luottamusta ei ole tiimiä, on vain joukko ihmisiä. Kun tiimissä on luottamushäiriö, niin ihmiset piilottavat omat heikkoutensa ja epäröivät pyytää apua. Luottamuksen puuttuessa myös hukataan aikaa ja energiaa turhiin asioihin, jätetään huomiotta muiden tiimiläisten osaaminen ja vältellään yhteistä ajanviettoa. Tätä vasten, kun tiimissä on keskinäinen luottamus, niin ihmiset myöntävät virheensä helpommin ja ottavat vastaan palautetta toisiltaan. Tällöin myös otetaan riskejä toisten hyväksi helpommin ja käytetään toisten vahvuuksia.

Konfliktin pelko

Kun luottamus on riittävän vahva niin se kestää myös konflikteja. Ennen sitä ihmiset kuitenkin luovat kulttuuria, jossa selän takana puhuminen ja henkilökohtaisuudet ovat hyväksyttyjä asioita. Tällöin jätetään voimakkaasti tunteita herättävät asiat käsittelemättä ja pidetään lähinnä seesteisiä ja tylsiä palavereja. Kun tiimi ei pelkää tervettä konfliktia niin jokainen uskaltaa puhua ajatuksensa ääneen, niistä pystytään keskustelemaan kehittävästi ja todellisia ongelmia päästään ratkomaan.

Sitoutumattomuus päätöksiin ja tekemiseen

Kun tiimi ei ole sitoutunut, se luo epätietoisuutta suunnasta ja prioriteeteista. Tällöin helposti myös ylianalysoidaan, palataan vanhoihin keskusteluihin ja päätöksiin sekä epäröidään kriittisillä hetkillä. Sitoutuneessa tiimissä tehdään olennaisia asioita, virheiden tullen opitaan niistä ja liikutaan eteenpäin epäröimättä.

Keskinäisen vastuullisuuden pakoilu

Tälle toimintahäiriölle ominaista on sälyttää kaikki vastuu johtajalle. Kukaan ei halua antaa parastaan, mutta toisaalta jatkuvasti lipsutaan myös perusasioista. Jos taas tiimi kykenee ottamaan vastuuta toiminnastaan, niin potentiaaliset ongelmakohdat ja lipsumiset pystytään käsittelemään välittömästi. Vastuullisuus myös luo arvostusta tiimin jäsenten välille, koska kaikki pitävät itseään tilivelvollisena toisille.

Tulosten sivuuttaminen

Tiimillä on aina oltava päämäärä, ja mikäli se ei seuraa tavoitettaan tarkasti niin se rohkaisee ihmisiä keskittymään lähinnä henkilökohtaisiin tavoitteisiin, kuten omaan uraan. Tiimiä on myös helpompi häiritä, mikäli tavoite ei ole koko porukalla kirkkaana mielessä. Kun tiimi pitää tavoitteensa kirkkaana ja seuraa omaa tulostaan, se sitoo jokaisen jäsenensä yhteiseen tavoitteeseen ja pystyy etenemään päämäärätietoisesti.

Kaikista toimintahäiriöistä on mahdollista löytää suunta eteenpäin, mutta sitä ennen on tunnistettava ja hyväksyttävä ongelma ja ryhdyttävä askel kerrallaan käsittelemään sitä.  

Mitä seuraavaksi?

Lisää teoriaa

 

Lähteet ja aiheesta muualla:

  • Lencioni: Viisi toimintahäiriötä tiimissä