Browsing tag:

liiketoiminta


Asiakasportaat on klassinen mallinnus asiakkaiden erilaisista tasoista. Perusajatuksessa on viidenlaisia asiakkaita: Potentiaalinen asiakas Asiakas Kanta-asiakas Suosittelija-asiakas Vaikuttaja-asiakas Organisaatioissa helposti tyydytään tavalliseen asiakasvirtaan ja joidenkin kanta-asiakkaiden vaalimiseen. Suosittelijat ja vaikuttajat pystyvät kuitenkin tuomaan paljon lisää asiakasvirtaa jo pelkällä omalla läsnäolollaan. Miten sitten asiakasta viedään portaissa pidemmälle? Esimerkiksi uuden tuotteen voi lanseerata laittamalla sen nettisivuille myyntiin ja[...]

Read More

Yritystoiminnan tulevaisuutta suunnitellessa on järkevää pitää mielessä yrityksen nykytila suhteessa tyypilliseen yrityksen elinkaareen. Organisaatioiden eri vaiheita voi kiteyttää tietysti monella tavalla, mutta tässä yhteydessä esitellään yksi.   Ensimmäinen vaihe on aloittaminen tai synnyttäminen. Tälle vaiheelle on ominaista pioneerimainen toiminta, negatiivisen kassavirran aiheuttamat kriisit ja johtajuuden puute. Luovuus on eteenpäinajava voima ja uusia tuotteita pilotoidaan useita[...]

Read More

Anssi Tuulenmäki kuvaa kirjassaan “Lupa toimia eri tavalla” strategisen innovaation periaatteita ja niiden synnyttämistä. Koko prosessi koostuu kolikon kahdesta puolesta; uskalluksesta ajatella riittävän isosti, ja uskalluksesta kokeilla riittävän pienesti. Tuulenmäellä on yhdeksänosainen prosessi, jolla strategisia innovaatioita syntyy.   Nollapiste, eli unelmien synnyttäminen. Minkä tahansa puolivillaisen jutun takia ei kannata nähdä vaivaa. Sytyttävien unelmien synnyttäminen on[...]

Read More

Muuttuvassa toimintaympäristössä uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraaminen vaatii entistäkin tarkempaa tietoa asiakaskohderyhmästä. Everett Rogers on tutkinut erilaisia asiakassegmenttejä nimenomaan omaksumisen kannalta. Karkeasti luokiteltuna Innovaattorit ovat uskaliaita ja pitkälle koulutettuja, uusista tuulista nauttivia Varhaiset omaksujat ovat sosiaalisia johtajia, suosittuja ja seurattuja ihmisiä Varhainen enemmistö on vastaanottavaista väkeä, tunnustaa innovaatioiden arvon Myöhäinen enemmistö on skeptisiä innovaatioiden suhteen,[...]

Read More