Muuttuvassa toimintaympäristössä uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraaminen vaatii entistäkin tarkempaa tietoa asiakaskohderyhmästä. Everett Rogers on tutkinut erilaisia asiakassegmenttejä nimenomaan omaksumisen kannalta.

Karkeasti luokiteltuna

  • Innovaattorit ovat uskaliaita ja pitkälle koulutettuja, uusista tuulista nauttivia
  • Varhaiset omaksujat ovat sosiaalisia johtajia, suosittuja ja seurattuja ihmisiä
  • Varhainen enemmistö on vastaanottavaista väkeä, tunnustaa innovaatioiden arvon
  • Myöhäinen enemmistö on skeptisiä innovaatioiden suhteen, mutta lähtee mukaan kunhan tilanne vakiintuu
  • Hitaat omaksujat vastustavat aktiivisesti uutta ja vastaanottavat tietoa lähinnä lähipiiristään

Palveluiden ja tuotteiden lanseerauksessa tulee huomioida erityisesti varhaiset omaksujat, jotka ovat ratkaisevassa asemassa ilmiöiden syntymiseen. Heillä on sosioekonomisesti vahva sananvalta varhaiseen enemmistöön ja sitä kautta suurimman väestönosan huomioimiseen. Tuotteen tai palvelun täytyy tuottaa suhteessa selvästi enemmän arvoa aikaisempaan verrattuna, sen on oltava yhteensopiva asiakkaan arvomaailmaan ja kokemukseen, sekä kuinka helposti omaksuttavana innovaatiota voidaan pitää.

Toisaalta taas, kun tuote on saanut tuulta siipiensä alle ja saavuttaa myöhäisen enemmistön, on katse viimeistään suunnattava uusien innovaatioiden äärelle. Myöhäisestä enemmistöstä hitaisiin omaksujiin välillä markkina-asema ei kasva enää merkittävästi, ja suurin hyöty on jo saatu.

Mitä seuraavaksi?

Lisää teoriaa

Aiheeseen liittyviä treenejä

 

Lähteet ja aiheesta muualla:

  • Everett Rogers: Diffusion of innovations