Browsing tag:

itseohjautuvuus


Kun luovutaan hierarkisesta johtamisesta ja asemavaltaa käyttävistä esimiehistä, ensimmäinen vastaan tuleva ongelma on se, miten päätöksiä tehdään. Jos ei ole henkilöä, jolla on viimeinen sana käsiteltäviin asioihin, miten vältetään ajautuminen pattitilanteisiin? Usein haasteena on ajautuminen ns. konsensusansaan: jos jokaisella on yhtäläisesti valtaa vaikuttaa päätöksiin, miten vältytään siltä, etteivät kaikki päätökset vesity pienimmän yhteisen nimittäjän varaan?[...]

Read More

Pedagogia, andragogiikka ja heutagogia ovat kolme oppimiskäsityksen eri näkökulmaa. Kaikille niille löytyy oma paikkansa, mutta erityisesti omistajuuden ja aikuisoppimisen saralla heutagogia on aivan suotta jäänyt kahden muun näkökulman varjoon. Tässä on lyhyt tiivistelmä kaikista kolmesta näkökulmasta:   Pedagogiikka opettajajohtoista oppimista Andragogiikka itseohjautuvaa oppimista Heutagogia omaehtoista oppimista Riippuvuus Opettaja määrittelee mitä, miten ja milloin oppimista tapahtuu[...]

Read More

Työelämän kehittämisessä, muutoksen keskellä ja vastoinkäymisten käsittelyssä yhdeksi tärkeimmistä asioista nostetaan kyky oppia. Silti pidämme oppimista usein itsestäänselvyytenä, jolloin oppimisemme on summittaista sen sijaan, että tietoisesti ohjaisimme oppimistamme ja kehittäisimme oppimisen taitoja. Usein tähän liittyy vahvasti lapsuudesta, ja erityisesti koulusta, mukaan tarttuneita käsityksiä siitä, olemmeko hyviä vai huonoja oppilaita. Oppiminen on samaan aikaan sekä yksilöllinen[...]

Read More

Terveen ja toimivan organisaation rakentamisessa tulee ottaa huomioon kolme eri näkökulmaa: yksilön osaaminen ja kasvu, yhteisössä tapahtuva yksilöiden välinen vuorovaikutus sekä koko organisaation näkökulma verkottuneena systeeminä eli toiminnan suunta. Tätä kolmatta eli organisaation systeemistä näkökulmaa voi lähestyä systeemiajattelun avulla. Näistä kolmesta henkilökohtainen näkökulma on MINÄ-orientaatio, yksilöiden välinen vuorovaikutus ja dialogisuus ME-orientaatio niin systeemiajattelu on MINÄ-OSANA-SITÄ-orientaatio.[...]

Read More

Open Space Technology (OST) on Harrison Owenin 80-luvulla kehittelemä tapa organisoida itseohjautuva tapahtuma tai konferenssi. Open Space on fasilitointimenetelmä, jossa luodaan hyvin löyhä rakenne ja puitteet ihmisten kokoontumiselle, jossa osallistujat luovat itse tapaamisen sisällön. OST on erityisen hyödyllinen, jos joukko osaavia ihmisiä tulee yhteen ja halutaan saada kaikki mahdollinen potentiaali ja ideat yhteiseen keskusteluun ilman,[...]

Read More