Browsing tag:

visio missio ja arvot


Tarkoitus Tulevaisuuden muistelu -treenin tarkoitus on saada ryhmä keskustelemaan muutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista sekä siitä, miten muutos saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Tavoitteena on tarkastella asioita positiivisessa valossa, mutta piilottelematta huolia ja ristiriitoja, joita asioihin saattaa liittyä. Treeni mahdollistaa myös sen, että jokainen saa tuoda näkemyksensä ja tunteensa esiin - oikeaa vastausta tulevaisuudesta ei ole.[...]

Read More

Jaettu näky on yksi Peter Sengen viidestä perusperiaatteesta oppivan organisaation teorian taustalla. Se tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että organisaation näky muodostuu jaetusta ymmärryksestä siitä, mihin organisaation jäsenet näkevät sen olevan menossa. Kontrastina perinteisesti ajatellaan, että johtajan tai johtoryhmän tehtävä on ”keksiä” organisaatiolle näky tai visio esim. viiden tai kymmenen vuoden päähän. Jaetun näyn takana on ajatus[...]

Read More