Browsing tag:

päätöksenteko


Kun luovutaan hierarkisesta johtamisesta ja asemavaltaa käyttävistä esimiehistä, ensimmäinen vastaan tuleva ongelma on se, miten päätöksiä tehdään. Jos ei ole henkilöä, jolla on viimeinen sana käsiteltäviin asioihin, miten vältetään ajautuminen pattitilanteisiin? Usein haasteena on ajautuminen ns. konsensusansaan: jos jokaisella on yhtäläisesti valtaa vaikuttaa päätöksiin, miten vältytään siltä, etteivät kaikki päätökset vesity pienimmän yhteisen nimittäjän varaan?[...]

Read More

Itseohjautuvuus on yksi muotisana, jolla tarkoitetaan mediassa ja organisaatioiden sisällä monia eri asioita. Ei ole olemassa yhtä kaiken kattavaa sisältöä ja merkitystä sanalle itseohjautuvuus. Se on ennemminkin jana, jolle mahtuu monia erilaisia itseohjautuvuuden muotoja, sävyjä ja asteita. Ensinnäkin on tärkeää erottaa puhutaanko yksilön vai tiimin itseohjautuvuudesta. Joissakin yhteyksissä yksilön itseohjautuvuus erotetaan tiimikontekstissa ryhmän itseorganisoitumisesta. Tässä[...]

Read More

Miksi on voimakas kysymyssana, ja on harmillista että sitä uskalletaan aikuisiällä selvästi harvemmin kysyä. Lapsia havainnoidessa huomaat miten paljon  lapset käyttävät sanaa miksi. "Viisi kertaa miksi" on Toyotan tehtaalla alkujaan kehitetty ongelmanratkaisuprosessi, jota käytetään nykyään myös paljon lean-ajattelussa. Idea on kaikessa yksinkertaisuudessaan kysyä viisi kertaa miksi, jotta päästään ongelman juurisyille asti, esimerkiksi näin: Organisaation sairauspoissaolot[...]

Read More

Jaettu johtajuus tarkoittaa sitä, että johtaminen on useamman kuin yhden henkilön tai johtoryhmän vastuulla. Johtajuus nähdään tällöin enemmän roolina kuin asemavaltana. Jaettua johtajuutta voi olla monenlaista, ja kyse on enemmän janasta. Toisessa päässä on perinteisissä hierarkisissa rakenteissa toteutettua johtajuuden jakamista ja toisessa täysin esimiehetön ja asemavallasta riisuttu litteä organisaatio. Perinteisesti johdetut hierarkiset organisaatiot ovat yhä[...]

Read More