Browsing tag:

oman itsensä löytäminen


Metacognitive Awareness Inventory on työkalu omien itsesäätelytaitojen arvioimiseen. Testin kysymykset perustuvat aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja liittyvät erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin (esim. suunnittelu, informaation prosessointi, arviointi). Testi soveltuu yksilötyöskentelyyn ja se antaa suuntaviivoja siitä, millä tasolla vastaajan metakognitiiviset itsesäätelytaidot ovat. Tulosten pohjalta omia oppimisen taitoja voi kehittää. Muista kuitenkin, että tulos on suuntaa antava. Oppimistilanteissa olosuhteetkin vaikuttavat[...]

Read More

Terveen ja toimivan organisaation rakentamisessa tulee ottaa huomioon kolme eri näkökulmaa: yksilön osaaminen ja kasvu, yhteisössä tapahtuva yksilöiden välinen vuorovaikutus sekä koko organisaation näkökulma verkottuneena systeeminä eli toiminnan suunta. Henkilökohtainen mestaruus sanoittaa yksilön kasvun ja toiminnan näkökulmaa. Organisaatioiden kasvu on aina lopulta riippuvainen sen yksilöiden kasvusta. Käsitteenä henkilökohtainen mestaruus tulee oppivan organisaation teoriasta, jossa sillä[...]

Read More

Tarkoitus: Työyhteisön tärkein valuutta on luottamus. Kaikki yhteistoiminta perustuu siihen, mikä on tiimin ja työyhteisön luottamuksen taso. Minun tarinani -treeni on parhaimmillaan hyvin voimakas treeni, joka paljastaa yleensä jotain uutta tiimin jäsenistä. Luottamus rakentuu hyvin pitkälti sen varaan, että opimme tuntemaan toisiamme ja tarinoitamme yhä paremmin. Toteutus: Minun tarinani -voidaan toteuttaa joko etänä tai työpajassa,[...]

Read More