Tarkoitus:
Työyhteisön tärkein valuutta on luottamus. Kaikki yhteistoiminta perustuu siihen, mikä on tiimin ja työyhteisön luottamuksen taso. Minun tarinani -treeni on parhaimmillaan hyvin voimakas treeni, joka paljastaa yleensä jotain uutta tiimin jäsenistä. Luottamus rakentuu hyvin pitkälti sen varaan, että opimme tuntemaan toisiamme ja tarinoitamme yhä paremmin.

Toteutus:
Minun tarinani -voidaan toteuttaa joko etänä tai työpajassa, joko tekstinä tai esimerkiksi videona. Keskeisin idea on kertoa omasta taustasta asioita, jotka ovat vaikuttaneet siihen, kuka olen tänään. Treenin kysymyksen voikin sanoittaa esimerkiksi muotoon: ”mitkä asiat taustassani ja tarinassani ovat vaikuttaneet eniten siihen kuka olen tänään?”. Tähän kannattaa varata aikaa ja siksi ei ole lainkaan huono ajatus toteuttaa tätä etätehtävänä. Myös tarinat voi jakaa jollakin virtuaalisella alustalla ja ne voi sitten käydä yhdessä läpi työpajassa dialogin avulla.