Browsing tag:

johtajuus


Organisaation kulttuurin muuttaminen on hidasta. Ilmapiirin muuttaminen on nopeampaa, mutta palautuu aina organisaation kulttuurin mukaiseksi. Jotta ihmisiä voi johtaa eteenpäin, tarvitaan Hybelsin mukaan kaksi pistettä. Piste A on nykyhetki, josta halutaan siirtyä pisteeseen B, joka on visio tulevasta. Yleensä halutaan maalata kirkas visio siitä mihin halutaan päästä. Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Ihmiset saattavat ostaa[...]

Read More

Kun luovutaan hierarkisesta johtamisesta ja asemavaltaa käyttävistä esimiehistä, ensimmäinen vastaan tuleva ongelma on se, miten päätöksiä tehdään. Jos ei ole henkilöä, jolla on viimeinen sana käsiteltäviin asioihin, miten vältetään ajautuminen pattitilanteisiin? Usein haasteena on ajautuminen ns. konsensusansaan: jos jokaisella on yhtäläisesti valtaa vaikuttaa päätöksiin, miten vältytään siltä, etteivät kaikki päätökset vesity pienimmän yhteisen nimittäjän varaan?[...]

Read More

Jaettu näky on yksi Peter Sengen viidestä perusperiaatteesta oppivan organisaation teorian taustalla. Se tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että organisaation näky muodostuu jaetusta ymmärryksestä siitä, mihin organisaation jäsenet näkevät sen olevan menossa. Kontrastina perinteisesti ajatellaan, että johtajan tai johtoryhmän tehtävä on ”keksiä” organisaatiolle näky tai visio esim. viiden tai kymmenen vuoden päähän. Jaetun näyn takana on ajatus[...]

Read More

Johtajan rooliin sisältyy paljon erilaisia ulottuvuuksia ja toimintatapoja. Downey kiteyttää johtajan roolin kolmeen seuraavaan ympyrään. Yksinkertaistettuna mallina johtaja (eng. leader) edustaa ihmisten johtamista. Hän näyttää omalla esimerkillään ja läsnäolollaan tiimiläisilleen suuntaa. Johtamisen tavoitteena tässä roolissa on inspiroida kohti yhteistä visiota ja keskittää katseensa isoon kuvaan. Manageria (eng. manager) puolestaan voidaan pitää arkisen rutiinin pyörittäjänä. Tässä[...]

Read More

Jaettu johtajuus tarkoittaa sitä, että johtaminen on useamman kuin yhden henkilön tai johtoryhmän vastuulla. Johtajuus nähdään tällöin enemmän roolina kuin asemavaltana. Jaettua johtajuutta voi olla monenlaista, ja kyse on enemmän janasta. Toisessa päässä on perinteisissä hierarkisissa rakenteissa toteutettua johtajuuden jakamista ja toisessa täysin esimiehetön ja asemavallasta riisuttu litteä organisaatio. Perinteisesti johdetut hierarkiset organisaatiot ovat yhä[...]

Read More