6 types of Working Genius /
Kuusi nerokkuustyyppiä

Toinen vastaava ja helpommin toimeenpantava malli on Patrik Lencionin kehittämä uusi
”6 types of Working Genius” (Kuusi nerokkuustyyppiä). Siitä on myös julkaistu vastaavanlainen artikkeli suomeksi, sekä testi oman nerokkuustyypin löytämiseksi.

Meredith Belbin on jakanut tiimissä esiintyvät roolit yhdeksään kategoriaan. Tiimiroolit tässä yhteydessä ovat ennenkaikkea sidonnaisia ympäröivään tiimiin eivätkä yksilön luonteeseen.

 

 1. Arvioija (Monitor Evaluator).
  Looginen, strateginen ja vaativa. Näkee vaihtoehdot laajasti ja kykenee puolueettomiin päätöksiin. Saattaa olla turhankin kriittinen ja hidas tekemään päätöksiä. Ei välttämättä kykene innostamaan muita.
 2. Keksijä (Plant).
  Luova, kekseliäs ja vapaamuotoinen. Kykenee ratkomaan ongelmia epätyypillisillä tavoilla. Ei välttämättä huomioi pieniä tekijöitä ja saattaa olla poissaolevan oloinen.
 3. Asiantuntija (Specialist).
  Yksimielinen, omistautunut tietylle asialle. Taipumus kapeaan substanssiin syvällisesti.
 4. Viimeistelijä (Completer Finisher).
  Huolellinen ja tunnollinen. Hakee virheitä ja puhdistaa, taipumusta perfektionismiin. Voi olla taipuvainen ahdistumaan ja huolehtimaan liiaksi. Työskentelee parhaiten tuotannon loppupäässä valvomassa korkeaa laatua.
 5. Takoja (Shaper).
  Haastava, dynaaminen ja puskeva. Rohkeus ja voima ylittää isojakin esteitä. Alttiita provokaatiolle ja saattavat loukata ihmisiä matkallaan. Puskee myös jos päätöksiä ei saada riittävällä tahdilla aikaan.
 6. Tekijä (Implementer).
  Käytännöllinen, luotettava ja tehokas. Tekee suunnitelman, organisoi ja toteuttaa sen. Voi olla hieman joustamaton ja kykenemätön hyppäämään uusiin mahdollisuuksiin.
 7. Diplomaatti (Teamworker).
  Yhteistyötä havitteleva, kuunteleva ja kitkaa poistava. Täyttää tiimin puuttuvia lokeroita. Pyrkivät välttämään konflikteja ja saattavat olla epävarmoja kriisitilanteissa.
 8. Tiedustelija (Resource Investigator).
  Utelias, ulospäin suuntautunut ja innostunut. Tutkii mahdollisuuksia ja kehittää yhteyksiä. Voi olla liian optimistinen tai unohtaa seurata ohjeita. Menettää helposti kiinnostuksensa jos innostus laantuu.
 9. Koordinaattori (Coordinator).
  Kypsä, varma, tunnistaa kykyjä. Keskittyy tiimin tavoitteisiin ja ohjaa ihmisiä oikeille paikoille. Saattaa taipua manipulointiin ja helposti koordinoi myös omia töitään liikaa muille.

Kolme ensimmäistä roolia ovat asioihin, kolme keskimmäistä tehtävään ja kolme viimeistä ihmisiin keskittyviä tiimirooleja. Tyypillisesti jokainen tiimin jäsen tunnistaa 2-3 vahvaa tiimiroolia itsestään ja yhden jota ei ainakaan ole. Erinomaisessa tiimissä löytyy kaikilta osa-alueilta ihmisiä, vaikka tiimissä ei olisikaan yhdeksää ihmistä.

Mitä seuraavaksi?