Kantorin tiimiroolit dialogissa

Lauri Koittola #Varustamo, Dialogisuus ja kulttuuri Kommentit pois päältä artikkelissa Kantorin tiimiroolit dialogissa

  David Kantor on tehnyt tunnetuksi neljä erilaista tiimiroolia, jotka esiintyvät lähes poikkeuksetta erilaisten ryhmien vuorovaikutustilanteissa. Malli auttaa näkemään ryhmädynaamisia ilmiöitä ja sen avulla ratkaisemaan konflikteja, pääsemään eteenpäin jumiutuneesta keskustelusta ja synnyttämään hedelmällisempää keskustelua.

  Roolit ovat:

  Alkuunpanija – Kannattaja – Vastustaja – Sivustakatsoja

  Ilman aloitekykyistä alkuunpanijaa dialogille ei synny suuntaa. Ilman kannattajia ei ole mahdollista päästä keskustelussa eteenpäin. Ilman vastustajia ei synny dialogia eivätkä erilaiset näkökulmat pääse esiin. Ilman sivustakatsojia puuttuu dialogista perspektiivi ja kokonaiskuvan kiteyttäminen.

  Rooleja ei oteta tietoisesti vaan ne nousevat esiin luonnostaan osana ryhmädynamiikkaa. On syytä painottaa, että sama henkilö ei välttämättä ota aina samoja rooleja, vaan voi eri ryhmissä ja jopa samassa ryhmässä eri kerroilla toimia eri rooleista käsin.

   

  Miten voit hyödyntää teoriaa käytännössä esim. fasilitaattorin roolissa?

  Sivustaseuraajan roolin ottaminen:

  • Kiteytä ja tee yhteenveto vastakkaisista näkökulmista
  • Tarjoa näkökulma siitä mitä vaikutuksia meneillään olevalla keskustelulla voi olla
  • Pohdi mikä voisi olla keskustelun taustalla piilevä ongelma/konflikti

  Rohkaise kannattajia ilmaisemaan mielipiteensä

  • Kysy: Mitä näkökulmaa sinä kannatat?
  • Kysy: Kuinka paljon ja millä ehdoilla kannatat näkökulmaa?
  • Kysy: Mitä tietoa tarvitset lisää, jotta voisit ottaa kantaa eri näkökulmiin?

  Ruoki empatiaa

  • Kysy: Missä vastustajasi on mielestäsi oikeassa?
  • Kysy: Voisitko toistaa omin sanoin, mitä vastustaja juuri sanoi?
  • Kysy: Tarkoititko tätä?

  Reilut kommunikaation säännöt

  • Suhtaudu tasavertaisesti kaikkiin osapuoliin niin verbaalisesti kuin nonverbaalisti
  • Jokaisella tulisi olla samat mahdollisuudet käyttää puheenvuoroja
  • Kuvaile, älä arvostele

  Mitä seuraavaksi?

  Lisää teoriaa

  Aiheeseen liittyviä treenejä

   

  Lähteet ja aiheesta muualla:

  • David Kantor
  Kantorin tiimiroolit dialogissa
  Kirjoittaja:
  Lauri Koittola
  • Share: