Onko teillä tiimiorganisaatio? Hyvä, niin on kaikilla muillakin nykyään. Mutta onko kukaan pohtinut, että miksi teillä on tiimit? Mitä tarkoitusta varten tiimeihin on teidän organisaatiossa siirrytty? Tiimi nimittäin ei ole itsetarkoitus, vaan työkalu.

Yleisin virhe tiimityötä haluavassa organisaatiossa on se, että perustetaan tiimejä ja ajatellaan että “hei me ollaan nyt tiimiorganisaatio, hommat lähtee lentoon nyt!”. Tiimeillä on aina oltava jokin syy elää, tai muussa tapauksessa kyseessä on vain ryhmä ihmisiä. Katzenbach ja Smith on määritellyt tiimin olemassaolon kahteen asiaan, jotka jokaisella tiimillä on oltava.

1. Tiimillä on oltava suoritushaaste

Ilman suoritushaastetta tiimi ei tavoittele mitään. Sillä ei yksinkertaisesti ole syytä olemassaoloon. Suoritushaaste antaa aina paineen kohti tekoja. Ilman sitä voidaan ylläpitää puhetta, kuinka paljon asioita tapahtuu, kuinka suuria tekoja tiimi saa aikaan ja miten hienoa tiimityöskentely on. Karu todellisuus paljastuu kuitenkin aina suhteessa suoritushaasteeseen, joka muuten kannattaa synnyttää tiimin kesken. Tiimin sisältä syntyneet tavoitteet ovat aina voimakkaampia kuin ulkopuolelta määritellyt tavoitteet.

Mestaruutta tavoitteleva joukkue voi pitää harjoituskaudella yllä kovaa puhetta, mutta mestaruuden saavuttaa vain tekemällä tekoja eli voittamalla. Ilman mestaruuden tavoittelua harjoituskaudelta ei päästä koskaan mihinkään.

2. Tiimillä on oltava riittävästi aikaa olla yhdessä

Yhteisten keskustelujen, konfliktien ratkaisemisen ja dialogin kautta syntyy luottamus toisiin ja sitoutuminen kasvaa. Ilman sitoutumista on turha kuvitella, että tiimi yhdessä taistelisi yhteisen suoritushaasteen puolesta. Ilman riittävästi yhdessä vietettyä aikaa ryhmä ihmisiä kompastuu ensimmäiseen kunnon haasteeseen, riitautuu ja hajoaa. Tiimin kanssa vietettyä vapaa-aikaa ei sovi myöskään vähätellä, koska useilla ihmisillä on eri rooli töissä kun vapaalla.

Tiimin on käytävä yhdessä läpi taivaat ja helvetit, ja selviydyttävä niistä saavuttaakseen asetetun suoritushaasteen. Se jos mikä vaatii luonteenlujutta ja yhteen hitsautumista, joka – yllätys yllätys –  syntyy vain yhdessä vietetyn ajan seurauksena.

Muuta tiimityöskentelystä

Tiimin tarkoituksesta riippuu myös se, miten tiimi kannattaa rekrytä kasaan. Ihmisiä voidaan hakea esimerkiksi vahvuuksien tai persoonallisuustyyppien kautta. Tiimiin on myös taattava riittävä heterogeenisyys, koska samanlaiset ihmiset ajattelevat samalla tavalla, jolloin myös kaikki ongelmat näyttävät samalta. Tämä estää hyödyntämästä tiimin keskeisintä ominaisuutta, eli monesta eri näkökulmasta katsovia ihmisiä. 

Miten tämän kaiken voi saada toimimaan? Meidän kokemuksemme mukaan tiimi tarvitsee aina valmentajan. Mikään tiimi ei ole sen yläpuolella, ei edes valmentajien oma tiimi, etteikö se hyötyisi valmentajasta. Toinen olennainen osa on edetä prosessimaisesti, koska oppiminen on aina hitaampaa kuin nopeampaa.

Tiimityöskentely ei ole turhaa, jos perusasiat on muistettu paaluttaa kuntoon. Onhan teillä nämä tiimityöskentelyn perusprinsiipit kunnossa? Jos ei, niin voidaanko me auttaa asiassa?