Jokainen meistä on aina liikkeellä jollain ajatuksella, mutta kenen ajatuksella olet liikkeellä, kysyy Esa Saarinen.

Jokaisella meistä on jokin tausta-ajatus tai ajatusten kokoelma, joka rajaa, määrittää, sallii ja synnyttää johtamisen tekoja, asenteita ja toimenpiteitä. Usein tämä tausta-filosofia ei ole kovinkaan perusteellisesti ajateltu vaan muodostunut ajan mittaan erilaisten opintojen, kokemusten, roolimallien- tai mallittomuuden sekä ympäristön odotusten summana.

Ihmiset ympärilläsi heijastavat tapaasi johtaa. He nauttivat mahdollisesti hyvän johtamisesi hedelmistä: innostavasta ilmapiiristä, mahdollisuudesta tehdä työtä koko potentiaalilla ja joukkueena eteenpäin pyrkimisestä. Toisaalta he saattavat maksaa hintaa poukkoilevasta linjasta, ahtaista rakenteista, epäreilusta tai latistavasta kohtelusta. Kaikki tämä on nousee esiin johtamisfilosofiasta. Jotkin periaatteet ovat toisia painokkaampia ja arvokkaampia. 

Sanotaan että vasta kun tulet tietoiseksi, voit valita. Keskeistä on siis tulla tietoiseksi omista periaatteista, niistäkin jotka eivät ole ilmeisiä ja ovat ehkä oman ajattelun reunamilla. Olemme jokainen jossain määrin sokeita itseemme nähden, mutta usein hyvät kysymykset auttavat purkamaan oman ajattelun rakenteita.

Pahin uhka on että koskaan ei tule miettineeksi omaa johtamisen filosofiaansa. Ajattelemattomuuskustannukset voivat olla hyvinkin rajuja. Parhaimmat ihmiset lähtevät muualle, systeemi prakaa jatkuvalla syötöllä ja työntekijät tekevät työtä vain palkan vuoksi. Oma systeemimme eli tavat, tottumukset ja rutiinit määrittävät kohtalomme. Siksi on oleellista tarkastella omia tottumuksia ja tapoja tasaisin väliajoin. Nopeita muutoksia ei ole tarjolla, mutta pienikin asteen muutos voi seuraavan viiden vuoden matkalla avata valtavia näkoaloja. 

Tässä siis muutamia kysymyksiä, joilla voit omaa johtamisen filosofiaasi tarkastella: 

  • Mitä haluan johtamisellani olla synnyttämässä/rakentamassa?
  • Kuka ja ketkä ovat esikuviani? Miksi?
  • Mitkä tarinat ja kokemukset ovat johtaneet tapaani tehdä työtä?
  • Mikä on tervettä/sairasta omassa johtamisessa?
  • Mitkä ovat kulmakiviperiaatteeni?

Pohjimmiltaan kysymys on identiteetistä. Se kuka olet tänään, on kooste kaikista pienistä tavoista, jotka olet omaan systeemiisi poiminut vuosien mittaan. Epäterve identiteetti johtaa epäterveisiin tapohin, jotka johtavat uudelleen epäterveeseen identiteettiin. Terve identiteetti johtaa positiivisiin tapoihin, jotka edistävät niin omaa kuin muidenkin elämää. Identiteetti muovaa käytöstäsi.

Kun tiedät kuka haluat olla, tiedät mitä tehdä. 

 

Ps. Yksi loistava työkalu omien arkisten voittavien tapojen luomiseen on Voittavat tavat -kirja. Kirjasta voit kuulla kokemuksia esimerkiksi Mika Poutalalta.